Grote streekboekenmarkt

Liefhebbers van boeken over onze streek kunnen op maandag 3 juni terecht bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers waar een grote verkoop van tweedehands streekboeken en tijdschriften wordt gehouden.  Het aanbod bestaat uit streekhistorische en algemeen historische boeken, genealogische literatuur, tijdschriften en streekromans. De boekenmarkt vindt plaats in de studiezaal op de eerste verdieping van het …

Nieuwe sponsor Drukkerij Rozijn Repro

Al sinds decennia is Drukkerij Rozijn Repro onlosmakelijk verbonden aan het centrum van Didam. Het familiebedrijf heeft weten te groeien binnen de beschikbare vierkante meters en heeft continu vernieuwingen toegepast. We zeggen het eens te meer: Als je ’t kunt bedrukken, dan leveren wij het! Offset of digitaal? In de drukkerij zijn machines aanwezig voor zowel …

Concept notulen ledenvergadering van 16 april

Concept notulen van de algemene ledenvergadering van Oudheidkundige Vereniging Didam Datum: 16 april 2024 Locatie: Zalencentrum Plok in Didam Aanwezig: 97 leden Afwezig met kennisgeving: Rein Horsting; Tine te Dorsthorst; Trees Tiemes en Frans Schaars 1. Opening Vice voorzitter Vincent van Vuuren heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de OVD. …

Presentatie jaarboek Aover Diem 2024

Na de pauze van de algemene ledenvergadering van 16 april was er een muzikaal optreden van de Die:mse zangers van Mengelmoes. Daarna stond de presentatie van het jaarboek Aover Diem 2024 centraal. De werkgroep Boerderijen en Veldnamen en zes auteurs hebben inhoud gegeven aan in totaal tien artikelen vol Die:mse historie (136 pagina’s). Klik hier …

Lintjesregen 2024

Op de dag voor Koningsdag kregen 3372 in Nederland een koninklijke onderscheiding. Dit jaar behoorde ik onverwacht ook tot deze personen. Op de website en de facebookpagina van de OVD is een impressie van de activiteiten ter gelegenheid van mijn onderscheiding te zien, waaronder de huldiging in de kantine van v.v. Sprinkhanen. Deze huldiging gold …

Jan Beursken koninklijk onderscheiden

Vrijdag 26 april kreeg OVD-bestuurslid Jan Beursken een lintje! Zijn vele verdiensten voor de Sprinkhanen en de OVD zijn niet onopgemerkt gebleven. Gefeliciteerd Jan! Het officiële deel van de huldiging vond plaats in het kasteelcafé in ’s Heerenberg. Later op de middag konden Jan Beursken en Frank Buiting, secretaris van v.v. Sprinkhanen, die ook een …

Goedgekeurde notulen Ledenvergadering 18 april 2023

In de algemene ledenvergadering van 16 april 2024 werd de notulen van de vergadering van 18 april 2023 goedgekeurd. De inhoud van deze notulen is als volgt: Datum: 18 april 2023. Locatie: Zalencentrum Plok in Didam. Aanwezig: 140 leden Afwezig met kennisgeving: Ben Teunissen, Rob Nieuwenhuis, Gerrit Lebbink, Gerard Wissink, Jo Bolk, Willie Beursken-Hunting, Annie …

Verslag van het verenigingsjaar 2023

De samenstelling van het bestuur op 31 december 2023 was: Vincent van Vuuren vice voorzitter  dagelijks bestuur Clemens van Alst penningmeester dagelijks bestuur Theo Gudden secretaris   dagelijks bestuur Maria Wigman  lid Jan Beursken  lid Willy Hammink  lid De algemene bestuursvergaderingen zijn gehouden op de eerste dinsdag van de maand, met uitzondering van de maand augustus. …

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Gisteravond 16 april was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de OVD. Daarbij waren vier bestuursleden aftredend en herkozen en werd tevens een nieuw bestuurslid verwelkomd: Gerry Schuurman. Na het afronden van de vergadering traden de Diemse zangers van Mengelmoes op, die dit jaar 20 jaar bestaan. Na afloop van de gezellige avond werden de jaarboeken …

Morgen Ledenvergadering OVD

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de OVD wordt morgenavond 16 april gehouden en begint om 19.30u. Partycentrum Plok, zaal open om 19.00u. Na de pauze is er een optreden van Mengelmoes, het koor dat 20 jaar geleden door een paar enthousiaste mannen is opgericht. Aan het eind van de avond zal het jaarboek Aover Diem …