Werkgroep Boerderijen en Veldnamen

Doel

De werkgroep Boerderijen en Veldnamen stelt zich ten doel door middel van opmeting en documentatie boerderijen, maar ook andere historische panden, voor het nageslacht vast te leggen. Daarbij gaat het niet alleen om de bouwkundige verschijningsvorm maar ook om de bewonersgeschiedenis. Daarnaast doet de werkgroep onderzoek naar de vroegere veldnamen van boerderijen en percelen grond.

Leden van de werkgroep

Willy Hammink
Contactpersoon

Om contact op te nemen met de werkgroep:

Overige werkgroepleden

De overige leden van de werkgroep zijn: Gerrit Lebbink, Willie Thijssen, Hans van de Meer, Harry Peters, Hans Hansen, Theo Otten en Henk Kuppens.

Werkzaamheden:

Start onderzoek boerderijen

Vaak wordt de noodzaak tot opmeting bepaald door het feit dat panden op de nominatie staan om gesloopt of ingrijpend verbouwd te worden. Door vroegtijdig contact op te nemen met de bewoners is het ook mogelijk een groot deel van de bewonersgeschiedenis vast te leggen door middel van gesprekken met de bewoners, oude koopakten en dergelijke.

Wijze van onderzoek

Het opmeten en beschrijven van panden wordt gedaan volgens de ‘richtlijnen voor de opmeting en vragenlijst voor de beschrijving van oude boerderijen’. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek (SHBO) te Arnhem, met als doel een uniforme wijze van documentatie te verkrijgen. Sinds 2007 is deze stichting opgeheven en haar archief is ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Aan de hand van de bedoelde richtlijnen worden diverse onderdelen van de boerderij beschreven en historisch ingedeeld. De opmetingen van gevels en plattegronden en het op tekening zetten daarvan gebeuren volgens een vaste werkwijze. De directe omgeving van een boerderij wordt niet vergeten. Het erf met bijbehorende gebouwen en erfbeplanting wordt ingemeten en beschreven. Vooral oude boomgaarden, hooiopslag, mestopslag en oude waterputten geven informatie over hoe een boerenbedrijf vroeger functioneerde.

Fotografische vastlegging

Een belangrijk aspect is het fotografisch vastleggen van de panden. Ook hier is het zaak in een zo vroeg mogelijk stadium de foto’s te maken. Met name voor het interieur is dat van belang. Zo geven bijvoorbeeld de foto’s van het interieur van het Pius X-klooster een zeer goed beeld van het gebruik van het klooster. De laatste tijd wordt ook gebruik gemaakt van moderne technieken als de digitale film- en fotocamera’s.

Kadastraal onderzoek

Om het geheel compleet te maken wordt aan de hand van een kadastraal onderzoek de bewoners- en eigendomsgeschiedenis uitgezocht. Alle gegevens worden per pand vastgelegd en in het archief van de vereniging bewaard. Eenieder kan er zo kennis van nemen.

Dieper onderzoek

Voor daarvoor in aanmerking komende panden gaat het onderzoek nog verder. Dan betreft dat vaak reconstructies van vroegere bouwvormen. Met name de oude havezaten komen hiervoor in aanmerking. Veel kan geput worden uit oude kadastrale atlassen, maar ook oude kaarten van Huis Bergh geven veel informatie. Soms is nog nader onderzoek nodig om bijvoorbeeld de loop van oude grachten en wegen te achterhalen.

Overzicht van de tot dusver uitgevoerde projecten

Nr.:Naam:Plaats:Adres:In jaarboek:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
De Hees
A. Jansen
H.A. Wolbrink
De Papenhofstadt
Boschpark
De Flapschottel
De Nachtegaal
Loilderhof
Bommerskolk
De Avesaet
Vinckwijk
Lukassen
Van Haeren
Lueb
Meijer
Otten
De Nevelhorst
Baars
Duis
Welling-Otten
De Oldegoor
Tweede Wereldoorlog
Moorman–Stienissen
Verhulsdonk
Bouwman
De Rosmolen
Klein Boskamp
Elshof
Wissink v/h Struker
De Linde
Van den Berg
Ros vh Booltink
Looman
Huis Dijk
Kostershuis
Den Hoogenkamp
Godschalk (De Melder)
Marktmeestershuis
Schuring
Diesvelt
Tesma
Den Hoogen Truis
Stark
??
Vos
Meisterholt
Vrieswijk
Peters
Lusthof
Wenting
Salemink
Wanders
Loeters
De Bonenberg
Gieling
Maalderij
Van Raaij
Kerk
Kerk
Derksen
Boerderij Kollenburg
Aaldering
Ter Laak
Boerstal
Wiendels
Boerderij De Rietberg
Boerderij Vriesland
Jansen
Snelting
Boerderij Peters
Kruis
Boerderij ?
Boerderij Schadewijk
De Luynhorst
Nerus Wigman
Schlief
Gies
Van Geemen – Driessen
Staring – Ruyling
Oud-Dijk
Oud-Dijk
Oud-Dijk
Oud-Dijk
Loil
Nieuw-Dijk
Loil
Loil
Greffelkamp
Greffelkamp
Greffelkamp
Oud-Dijk
Didam
Loil
Loil
Oud-Dijk
Greffelkamp
Loil
Nieuw-Dijk
Greffelkamp
Loil
Diversen
Nieuw-Dijk
Oud-Dijk
Didam
Loil
Nieuw-Dijk
Oud-Dijk
Loil
Greffelkamp
Nieuw-Dijk
Oud-Dijk
Loil
Oud-Dijk
Didam
Greffelkamp
Nieuw-Dijk
Didam
Loil
Loil
Oud-Dijk
Loil
Nieuw-Dijk
Nieuw-Dijk
Didam
Nieuw-Dijk
Greffelkamp
Greffelkamp
Greffelkamp
Greffelkamp
Nieuw-Dijk
Loil
Oud-Dijk
Greffelkamp
Holthuizen
Loil
Didam
Loil
Nieuw-Dijk
Oud-Dijk
Oud-Dijk
Nieuw-Dijk
Nieuw-Dijk
Nieuw-Dijk
Loil
Nieuw-Dijk
Nieuw-Dijk
Holthuizen
Oud-Dijk
Oud-Dijk
Nieuw-Dijk
Oud-Dijk
Greffelkamp
Greffelkamp
Loil
Didam
Oud-Dijk
Oud-Dijk
Holthuizen
Hazenpad 3
Heesweg 6
De Braak 4
Fluunseweg 1
Sommenweg 3
Beekseweg 93
Doesburgseweg 9
Loilderhofweg
Vinckwijkweg 20
Luijnhorststraat 7
Vinckwijkweg 2
Hazenpad 5
Hoofdstraat
Holthuizerstraat 21
Wehlseweg 84
De Hogenend 92
Nevelhorstpad 1
v Rouwenoortweg 39
Fluunseweg 7
Nevelhorstpad 3
Oldegoorweg
Schadegevallen
Bosstraat 17
Haaghweg 1
Wilhelminastraat 14
Wehlseweg 23
Melderstraat 31
Hengelderweg 12
Bosslagstraat 10
Manhorstweg 12
Fluunseweg 7
Fluunseweg 16
Doesburgseweg 4
Ravenstraat 2
Dk. Reuvekamplaan 3
Klompenhorstweg 12
Melderstraat 21
Kerkstraat 14 en 16
Sommenweg 5
Holthuizerstraat 23
Kerkwijkweg 6
Doesburgseweg 19
Melderstraat 16
Melderstraat 20
Wilhelminastraat 7
Smallestraat 46
Loilderhofweg 3
Loilderhofweg 5
Greffelkampseweg
Greffelkampseweg
Bosstraat 15
Sommenweg 2
Haaghweg 5
Luijnhorststraat 4
Heeghstraat 49
Wehlseweg 19-21
Wilhelminastraat 10
Wehlseweg
Smallestraat
Tatelaarweg 25
Kollenburgseweg
Beekseweg
Beekseweg
Bosstraat 93
Bosslagstraat
Frieslandweg 5
Frieslandweg
Heeghstraat 45
Hengelderweg 28-30
’t Slag 1
Tolweg 11
’t Slag 2
Manhorstweg 16
Luijnhorststraat 9
Steenakker 15
Ludgerusstraat 2
Kerkwijkweg 3
Kerkwijkweg 2
Heeghstraat 43
2004 (19)


1989 (3-1)
1989 (3-2)
2000 (15)

1992 (5-1)
1993 (8)
2005 (20)


1996 (11)
1995 (10)
2014 (29)
2018 (33)


2002 (17)
2013 (28)

2016 (31)


2017 (32)
2006 (21)

2009 (24)


2012 (27)

2020 (35)
2011 (26)


Bredere belangstelling

Niet alleen voor mensen, die nog eens willen zien hoe een bepaalde boerderij er uit heeft gezien, is de documentatie belangrijk. De laatste tijd doen ook mensen die bijvoorbeeld een boerderij willen verbouwen een beroep op leden van de werkgroep voor advies.

Veldnamen, atlas van vroeger

Veldnamen zijn de straatnamen van het platteland. Ieder plattelands dorp kende ooit honderden akkers, weilanden en andere percelen met elk een specifieke naam,  zoals ´De Somp´, ´Schape Weij´ en ´Galgestuk´.
Veldnamen werden vroeger aan percelen gegeven om deze van elkaar te onderscheiden. Vòòr de invoering van het kadaster werden deze veldnamen gebruikt om de akkers, weilanden en dergelijke nader aan te duiden bij eigendomsoverdracht. De namen die gegeven werden kwamen niet uit de lucht vallen en hadden vaak een directe relatie met het landschap.
Veldnamen behoren tot de meest fascinerende categorieën van ons immateriële erfgoed. Namen als ´Den Rooijen Duivel´, ´Verdriet´ en ´De Klootjes´ maken je nieuwsgierig en dan wil je meer weten over de geschiedenis van dit stukje wei- of bouwland.
Het gebruik van veldnamen is wat in de vergetelheid geraakt. Dat is jammer want achter die namen zit vaak een schat aan verhalen verborgen. Daarom is het zo belangrijk dat daarnaar onderzoek wordt gedaan. De werkgroep is begin 2009 gestart met een onderzoek naar veld- en boerderijnamen in het buurtschap Greffelkamp. Klik hier voor meer informatie over dat onderzoek.

Veel informatie over Didamse veldnamen is al terug te vinden in de publicatie ´Toponymie van Didam´ van Nol Tinneveld.

Overig onderzoek

De werkgroep heeft ook de navolgende onderzoeken verricht en gepubliceerd in het jaarboek Aover Diem:

Het boerenerf: een combinatie van nut en sierAover Diem 2019 (34)
Mechanisatie in de landbouwAover Diem 2021 (36)
Loonwerkers in de agrarische sectorAover Diem 2022 (37)_
Interieur van het woongedeelte van boerderijenAover Diem 2023 (38)

Hoe treedt de werkgroep naar buiten?

De werkgroep Boerderijen en Veldnamen maakt door middel van publicaties en exposities haar werk voor een breder publiek bekend. Inmiddels is een omvangrijk foto- en tekeningarchief tot stand gekomen dat voor eenieder beschikbaar is. Regelmatig publiceert de werkgroep in het jaarboek Aover Diem.