Presentatie jaarboek Aover Diem 2024

Na de pauze van de algemene ledenvergadering van 16 april was er een muzikaal optreden van de Die:mse zangers van Mengelmoes. Daarna stond de presentatie van het jaarboek Aover Diem 2024 centraal.

De werkgroep Boerderijen en Veldnamen en zes auteurs hebben inhoud gegeven aan in totaal tien artikelen vol Die:mse historie (136 pagina’s). Klik hier voor meer informatie over de inhoud.

Het boek is voor leden gratis. Voor niet-leden is het boek bij Boekhandel Kuppens te koop voor 12,50 euro of bij de OVD, elke maandagavond tussen 19.00 en 21.30 uur.