Historie

Oprichting

Henk Tomas en Piet ten Berge bezochten in november 1986 samen een diavoorstelling van oude ansichten in Wehl. Op de terugweg kwamen zij tot de conclusie dat de tijd rijp was om ook in Didam een heemkundekring of oudheidkundige vereniging op te richten. Jan Bolder, Henk Kuppens en Willie Thijssen werden warm gemaakt voor dat idee en het vijftal begon met de voorbereidingen van de oprichtingsbijeenkomst.

De oprichters v.l.n.r.: Piet ten Berge, Jan Bolder, Henk Tomas, Henk Kuppens en Willie Thijssen

Een van de eerste activiteiten was het opstellen van statuten, officieel voor de notaris verleden op 10 april 1987. Als oprichtingsdatum geldt de dag waarop de oprichtingsvergadering werd gehouden, namelijk 21 januari 1987. Om de werkzaamheden te stroomlijnen en gestalte te geven werden binnen de vereniging per deelgebied afzonderlijke werkgroepen in het leven geroepen. Het doel en de werkwijze van deze werkgroepen wordt op deze website in het menu Werkgroepen nader uiteengezet.

Doel

De algemene doelstelling is het terugwinnen op het verleden van de geschiedenis van de voormalige gemeente Didam in al zijn facetten en het doorgeven daarvan aan de huidige generatie. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken middels:

  • uitgifte van het kwartaalblad DOEN, het jaarboek Aover Diem en speciale publicaties;
  • lezingen, fotopresentaties, exposities en de open dagen;
  • beschrijving en registratie van de door de diverse werkgroepen verrichte onderzoeken;
  • uitbreiding en bevordering van oudheidkundige documentatie over de oude gemeente Didam;
  • informatieverstrekking over de geschiedenis van de oude gemeente Didam via de website www.ovd-didam.nl. en social media