Verslag van het verenigingsjaar 2023

De samenstelling van het bestuur op 31 december 2023 was:

Vincent van Vuurenvice voorzitter dagelijks bestuur
Clemens van Alstpenningmeesterdagelijks bestuur
Theo Guddensecretaris  dagelijks bestuur
Maria Wigman lid
Jan Beursken lid
Willy Hammink lid

De algemene bestuursvergaderingen zijn gehouden op de eerste dinsdag van de maand, met uitzondering van de maand augustus. De onderwerpen waren onder andere:

 • Introductie nieuwe website: de communicatie structuur is veranderd en het beheer is in handen gelegd van een professionele organisatie. In verband hiermee is afscheid  genomen van Gerard Kelderman die jarenlang webmaster is geweest.  
 • Een voorstel aan de gemeente om straatnamen aan te leveren voor de nieuwbouw in De Heegh;
 • Het vrijwilligersbeleid;
 • Voorbereiding van de realisatie van Stolpersteine in 2025;
 • Ontwikkelingen rond het telegraaftorentje;
 • Het kwartaalblad DOEN.  

PUBLICATIES

Met behulp van de werkgroepen zijn de volgende drie boeken verschenen:

 • Jaarboek 2023;
 • Groeten uit Didam: het plaatjesboek in samenwerking met supermarkt Coop;
 • Vieftig vertelsels in het Die:ms.

RABO CLUBSUPPORT 2023

We hebben ook dit jaar deelgenomen aan de actie van de Rabobank ter ondersteuning van lokale verenigingen, Rabo Clubsupport. Dit heeft een financiële bijdrage van € 2.020,37 opgeleverd. Het bedrag zal worden gebruikt voor verdere automatisering en digitalisering.

VERSLAG MONUMENTEN COMMISSIE MONTFERLAND 2023

Het afgelopen jaar zijn er 9 bijeenkomsten geweest van de monumentencommissie Montferland in het Gemeentehuis in Didam. In de vorm van planbeoordeling en het geven van adviezen voor behoud, herstel en verduurzaming heeft de commissie zich het afgelopen jaar weer op diverse fronten ingezet voor het cultureel erfgoed in de voormalige Gemeenten Didam en ‘s-Heerenberg.

Ten aanzien van de beoordeelde plannen in de voormalige gemeente Didam zijn de volgende projecten behandeld en geadviseerd:

 • Nadere uitwerking van onderdelen in het kader van de herbestemming en herinrichting van de voormalige kerk in Loil (als onderdeel plan ‘t Hart voor Loil);
 • Aanpassingen tijdens de verbouwing en verduurzaming havezate “De Luynhorst” Greffelkamp;
 • Onderhoudswerkzaamheden aan de daken van NH-kerk Torenstraat Didam;
 • Onderhoud woning en aanbrengen luiken aan de Smallestraat 39 te Nieuw-Dijk;
 • Het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van de Markthal in Didam;
 • Beoordeling initiatief voor reconstructie en het oprichten van het telegraaftorentje van het voormalige postkantoor;
 • Het vervangen (reconstructie) van de toegangsdeuren van het voormalige mortuarium aan de Deken Reuvekamplaan 4 in Didam;
 • Onderhoudswerkzaamheden aan het pand Spoorstraat 11 in Didam;
 • Onderhoudswerkzaamheden het “Dunselmanpand” Raadhuisstraat 11 in Didam.

Het afgelopen jaar heeft er op vrijdag 23 juni een schouwdag plaatsgevonden. Hier zijn naast objecten in ’s-Heerenberg, Stokkum en Braamt de volgende monumenten in de voormalige Gemeente Didam bezocht:

 • De werkzaamheden in uitvoering aan Havezate De Luynhorst, Luynhorststraat 9 Greffelkamp;
 • Gerestaureerd bakhuisje aan de Doesburgseweg 19 Loil;
 • Gedemonteerd telegraaftorentje van het voormalige postkantoor (momenteel in opslag achter Kerkstraat 21 Didam).

Als gevolg van het ontbreken van voorgestelde kandidaten zijn ook in dit jaar de Monumentenprijs Montferland 2023 en de Henk Zwaagstra Erepalm wederom een jaar aangehouden.

LEDEN EN SPONSOREN

Het ledenaantal per 31 december 2023 is 718 (-28).

Nieuwe leden26
Geroyeerde leden (niet betaald)17
Opzeggingen13
Overlijden24

Het aantal sponsoren per 31 december 2023 is 36 (-2)

NIEUWE WEBSITE

Onze website is nieuw sinds medio het jaar 2023. De website is in een geheel nieuw jasje gestoken. Niet alleen het uiterlijk, ook de toegankelijkheid van de website is flink verbeterd. De informatie op de website is gelijk gebleven. Ons doel is nog altijd om via de website een ieder te informeren over onze activiteiten en de historie van de oude gemeente Didam. Enkele onderdelen moeten nog worden ingevuld. Dit kost tijd, maar er wordt aan gewerkt.

WERKGROEPEN, CONTACTPERSONEN EN WERKZAAMHEDEN

Naam werkgroepWerkzaamheden
Genealogie Contactpersoon Trees TiemesHet digitaliseren van grafmonumenten. Grafzerken gekoppeld aan begraafplaatsen. Indexeren materiaal Eef Willemsen. Bidprentjes ordenen. Het schrijven van diverse artikelen.  
Boerderijen en Veldnamen Contactpersoon Willy Hammink  Inmeten en vastleggen van boerderij “Schadewijk” aan de Manhorstweg. Inmeten en vastleggen van boerderij en havezate “De Luijnhorst”. Medewerking verleend aan jaarboek 2023/2024. Vastleggen van gegevens slooppand Spoorstraat.
Multimedia (foto en film) Contactpersoon Tom van Alst  Softwarepakket Memorix installeren en  eigen te maken. Hulp bij diverse tentoonstellingen. Scannen (en zwaarder scannen) van foto’s en dia’s. Verzamelen gegevens van foto’s waar dit ontbreekt. Foto’s en filmbeelden maken van gebeurtenissen en straatbeelden (die veelal op het punt staan om te verdwijnen).  
Evenementen Contactpersoon Maria Wigman  Het organiseren van de presentatie van het dialectboek. Aanwezig zijn bij Didam op stelten met kraam. Het organiseren van de vrijwilligers middag en de algemene leden vergadering. Rondbrengen attenties vrijwilligers en lief en leed. Organisatie van de behoefte aan kantoorbenodigdheden en het schoonhouden van het clublokaal.            
Publicaties Contactpersoon Jan BeurskenCoördinatie, lees- en eindredactie van het jaarboek Aover Diem 2023. Aansturen en aanvullen kwartaalblad DOEN Medewerking aan plaatjesboek Coop.
Dialect en Folklore Contactpersoon Elly Winters-Meurs  Het vertalen van de vragenlijsten gestuurd door ECAL (educatief centrum Achterhoek en Liemers) in het Liemers dialect. Deze worden opgenomen in het WALD. (Woordenboek Achterhoek en Liemers.) Vijftig verhalen bijeen vergaard voor het dialectboek dat op 22 november 2023 is  gepresenteerd.