Nol Tinneveld

Dorus Tinneveld en Rika Kraus vertrokken na hun huwelijk in 1907 naar Sterkrade (ambt Holten Oberhausen) in Duitsland. Daar was meer werk te vinden dan in Nederland op dat moment. Zij kregen in totaal tien kinderen: Nol, Maria, Anna, Riek, Mina, Clara, Els, Cornelia, Herman en Theed. In Sterkrade werden de eerste vier kinderen geboren. Op 29 maart 1912 keerde het gezin Tinneveld – Kraus terug naar Didam waar de voorouders al enkele generaties lang hadden gewoond (Haaghweg). Dorus Tinneveld zette een boerenbedrijfje op en trachtte met handel in kippen en kleinvee in het levensonderhoud te voorzien. Het gezin ging wonen aan de voormalige Zevenaarseweg in Didam. Vervolgens werd het woonhuis met de naam Katteveen betrokken (anno 1957 Lange Klauwenhofweg 9). Daarna verhuisde het gezin naar de Smallestraat 12.

Dorus Tinneveld en zoon Nol

Levensloop

Nol Tinneveld werd op 2 september 1907 in Sterkrade geboren en was de oudste zoon van Dorus en Rika. Hij bezocht de lagere school in Didam en later in Nieuw-Dijk. Van 1922 tot 1926 volgde hij de kweekschool in Terborg. Na diverse baantjes kreeg hij op 1 januari 1931 een vaste aanstelling als onderwijzer aan de Openbare School in Nieuw-Dijk. Op dezelfde school werkte al sinds 1921 zijn latere echtgenote Do Bouwmans. Hun huwelijk vond plaats op 24 mei 1945 in Didam. In de Tweede Wereldoorlog verzorgden Nol en Do samen pakketten voor krijgsgevangenen. Buiten het schoolgebeuren was meester Tinneveld actief op zeer veel terreinen.

Huwelijk Nol Tinneveld en en Do Bouwmans.

Van 1958 tot 1973 was hij wethouder van Didam. Zijn wethouderschap was ook de reden dat hij de school in 1967 verliet. Aangemoedigd door de heer A.G. (Toon) van Dalen uit Westervoort werd hij al spoedig een beoefenaar van de heemkunde in de Liemers. Bezield was hij in feite door alles wat te maken had met het verleden en heden van de Liemers en speciaal Didam en zijn bevolking. Van de onderzoeksresultaten op het gebied van archeologie, geschiedenis en dialect kon hij sinds 1946 als redacteur van het plaatselijk weekblad De Liemers uitgebreid verslag doen.

Verder was hij auteur van het in 1973 uitgegeven boek ‘Toponymie van Didam’. Ook bracht hij de verhalen bijeen voor het boek ‘Vertellers uit De Liemers’ dat in 1976 werd uitgegeven. Veel van zijn werk en verzameling is terug te vinden in de Tinneveldkamer van het Liemers Museum in Zevenaar. In Nieuw-Dijk had hij veel bestuurlijke functies, zoals bij voetbalvereniging Sprinkhanen waarvan hij bij de oprichting secretaris werd. Tevens was hij secretaris/penningmeester van muziekvereniging DES en deed hij veel bondswerk voor het R.K. onderwijzend personeel. De heer en mevrouw Tinneveld namen op 21 augustus 1977 deel aan de eucharistieviering in Kevelaer. Op de terugweg naar Didam kreeg Nol een hartaanval waardoor zijn auto tegen een boom botste. Nol overleed dezelfde dag. Zijn echtgenote Do overleed op 13 september 1977. Nol en Do werden begraven op het R.K. kerkhof te Didam. In het boek dat werd uitgegeven in 1984 en als titel meekreeg ‘De Liemers van Nol Tinneveld’ zijn historische aantekeningen uit zijn nalatenschap (verzameld door Jac. Mombarg en geredigeerd door John Thoben) vermeld. Het boek is zeer zeker de moeite waard om gelezen te worden.

Didammer van de eeuw

In 2006 organiseerde de Oudheidkundige Vereniging Didam een verkiezing ‘Didammer van de eeuw’ die werd gewonnen door Nol Tinneveld.

Nol Tinneveld met een aantal van zijn artefacten
(voorwerpen uit de prehistorische tijd)

Bronnen:

  • 1911-2011 Nieuw-Dijk van A tot Z, Hoofdstuk Invloedrijke en Markante personen