Algemene Ledenvergadering OVD op 18 april

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de OVD wordt gehouden op dinsdag 18 april 2023, aanvang 19.30 uur, bij Partycentrum Plok in Didam, Dijksestraat 52. De zaal is open om 19.00 uur.

Agenda jaarvergadering 2023

1) Opening 

2) Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 19 april 2022 

3) Verslag van het verenigingsjaar 2022 (toelichting secretaris)

4) Financieel verslag 2022 (toelichting penningmeester) 

5) Verslag kascontrolecommissie 2022 (Harrie Giesen en Bennie Reinders)

6) Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

  •     aftredend Harrie Giesen en benoeming nieuw commissielid)

7) Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2022

8) Begroting 2023 en 2024 (toelichting penningmeester) 

9) Contributie en verzendkosten vanaf 2024

10) Bestuursmutaties: 

  •        aftredend en niet herkiesbaar: Theo te Wil (vz.)
    binnen het bestuur wordt nog over de opvolging gesproken
  •        voorstel benoeming Theo Gudden als bestuurslid
  •        gestopt als bestuurslid Natasja Scheerder
    binnen het bestuur wordt nog over de opvolging gesproken 

11) Presentatie nieuwe website

12) Rondvraag en sluiting

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2022 en de financiële jaarstukken van de penningmeester zullen in de vergaderzaal bij Plok nader worden toegelicht. Als u deze stukken eerder wilt inzien, dan kunt u na 5 april 2023 contact opnemen met secretaris@ovd-didam.nl. dan wordt er een afspraak gemaakt. Na de Algemene Ledenvergadering worden de jaarverslagen 2022 geplaatst op de website www.ovd-didam.nl.   

Optreden na de pauze

Na de pauze is er een optreden van Paul Mulder en Theo Scholten. Zij hebben de handen in elkaar geslagen voor gezamenlijke optredens.

Paul Mulder zingt zijn handgemaakte liedjes in het Nederlands en de Liemerse streektaal. In de liedjes wisselen ernst en humor elkaar af. Er worden uiteenlopende zaken bezongen zoals (on)mogelijke liefdes, de eeuwige strijd tussen de seksen, het Liemerse “Land aon de grens” en natuurlijk de jukebox uit het Tolkamerse café ooit eigenaar van zijn ouders. Paul was twee jaar columnist voor de Liemerse editie van de Gelderlander. Zijn columns en liedteksten zijn gebundeld in het boek De Leeshond. Verder schreef Paul de muzikale verhalenbundel Daar zit muziek in! In de loop der jaren heeft Paul, solo of met anderen, op talrijke plekken optredens verzorgd. Onder andere bij NCRV-radio, Omroep Gelderland, Omroep Fryslân, diverse regionale zenders, huiskamers, theaters, feestjes, diners, verzorgingstehuizen, scholen, kerkgebouwen, congressen, verenigingen, pronkzittingen en festivals. Er verschenen tot nu toe vijf cd’s: Laeven is Leven, 100% Mulder & Van Gorkum (beiden met zanger/schrijver Frans van Gorkum), Tussen nu en nooit, Rivier en Vandaag. Regelmatig verschijnt er een nieuwe videoclip op het YouTube-kanaal van Paul. Vorig jaar werd hij genomineerd voor de Gelderse Kleiroze met het nummer Eén hond, twee hönd. Met hetzelfde nummer bereikte hij plaats 9 op de Gelderse top 100 van Omroep Gelderland dat oudejaarsdag werd uitgezonden op radio en TV. 

Theo Scholten, de ras muzikant en arrangeur speelt accordeon en andere toetsinstrumenten. Als 14-jarige trad hij toe tot het showorkest The Starfighters, waarmee hij vele artiesten begeleidde zoals Imca Marina, André van Duin, Ronnie Tober en Bueno de Mesquita. Ook als lid van onder andere De Keerls en StilliWald heeft hij eindeloos veel concerten gegeven.

Uitreiking jaarboek Aover Diem 2023

Na dit optreden zullen de jaarboeken Aover Diem weer op de gebruikelijke wijze worden uitgereikt. 

U wordt van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. 
Het eerste kopje koffie is voor iedereen gratis.

Namens het bestuur,
Jan Beursken, secretaris