Boerderij De Avesaet

Inleiding

De boerderij heet De Avesaet, vermoedelijk afgeleid van Havezaat of Havezate. Het staat aan de huidige Luijnhorststraat 7 in Greffelkamp. Het huis werd in 1648 beschreven als “het huys genaemt die Greffelickemp vulgo d’havesate”. In 1689 heette het Havesate, in 1711 Avesaath, in 1720 Havesaeth of Havesathe, in 1721 De Havesaat, in 1735 ’t Havesaeth en in 1820 Het Havezaat.
Een havezate was in de zeventiende en achttiende eeuw een versterkt stenen huis, dat zekere adellijke privileges bezat zoals recht van visserij, jacht en duivenvlucht.
In de Kadastrale Atlas van 1832 werd deze boerderij beschreven onder Sectie B Greffelkamp, nummer 789. Boerderij Havezaat werd echter beschreven onder nummer B 640. In de Toponymie van Didam geeft Nol Tinneveld aan dat deze naam vermoedelijk op een abuis berust. Die boerderij (B 640) heette De Geer en de hier beschreven boerderij betreft De Avesaet. 

De Havezaat in 1721
Boerderij De Avesaet

Klik hier voor de beschrijving van het pand.

Gemeentelijk monument

Op 12 januari 1993 werd de boerderij aangewezen als een gemeentelijk monument.


De eigenaren

Ca. 1792Jelles Egelink en Gerharda Beumer
1792-1873Joost Hendrik Antoon Baron van der Heiden, heer van Luijhorst en zijn echtgenote Richmond L.D. Baronesse van Daell en erfgenamen
1873Louise J.F.A. Baronesse van der Heijden tot Baak, echtgenote van Clemens A.A.I. Baron van Dorth tot Medler
1873-1899Douairrière Mathildea R.F.A.M. van Wintgen (weduwe van Josephus Ignatius, Vrijheer van Twickel)
1899-1925Vrouwe Richmonda A.J.H. Baronesse van Middachten, echtgenote van Antonius F. Vos de Wael en erfgenamen
1925-1931Everhardus Scheerder, metselaar van beroep
1931-1945De weduwe Theodora J. Scheerder-Driessen
1945-1979De kinderen van het echtpaar Scheerder-Driessen
1979-1982Josephus A. Scheerder en – na zijn overlijden – zijn weduwe Hendrina M.J. Scheerder-Boerstal
1982-hedenGerardus J.F.M. Scheerder, gehuwd met W. Alwicher

De bewoners

1850-1891Hendrikus N. Hoebink X (1869) Johanna M. Stapelbroek
1899-1925Johannes W. Jansen X (1898) Johanna H. van Raaij
1925-1944Everhardus Scheerder X (1894) Theodora J. Driessen. Het echtpaar had toen (nog) twaalf kinderen, die meeverhuisden
1944-1994Josephus. A. Scheerder X Hendrina M.J. Boerstal
1994-hedenGerardus J.F.M. Scheerder X W. Alwicher
Gezin Scheerder – Driessen omstreeks 1930
Huwelijk Catharina Scheerder en Louis van Raaij in 1932

Bronnen

  • Jaarboek Oaver Diem 2005, blz. 81 t/m 92
  • Oud Rechterlijk Archief, 0943 inv. 300
  • De Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Didam, uitgegeven door de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (Arnhem 1995)
  • Toponomie van Didam van A. Tinneveld (Amsterdam 1973)
  • Het bevolkingsregister van de gemeente Didam
  • Het kadaster van de gemeente Didam
  • Redengevende beschrijving van het Gelders Genootschap