Verloskundige Volman

Mevrouw C.A.J.Th. (Trees) Derks besloot in 1951 de kweekschool in Heerlen te gaan volgen. Toen zij zesentwintig jaar was, behaalde zij het diploma en vestigde zich per 1 september 1954 als verloskundige in Didam. Zij ging in pension bij (meubelzaak) Wolf in de Spoorstraat. Na haar huwelijk in 1956 met G.H. Volman vestigde zij haar praktijk aan de Willibrordusweg. Vanaf 1968 was de praktijk gevestigd in het oude ziekenhuis en daarna – vanaf 1981 – in het nieuw gebouwde gezondheidscentrum. Dat was een uniek samenwerkingsverband van huisartsen en gynaecologen.

Mevr. C.A.J.Th. Volman-Derks

In de beginjaren vonden de meeste bevallingen thuis plaats; zij bezocht de aanstaande moeders vaak per fiets. Haar eerste bevalling vond plaats in de Spoorstraat bij de familie Brouwer, toen Cor Brouwer werd geboren. In de jaren zestig van de twintigste eeuw kwam de ziekenhuisbevalling op medische indicatie en vanaf 1976 volgde de poliklinische bevalling waarbij moeder en kind dezelfde dag weer naar huis konden.

In 1972 vonden op een totaal van 260 geboortes er 108 in het ziekenhuis plaats. In 1986 bevielen er van de 198 vrouwen nog maar 19 thuis. Hierna kwam er een kentering en steeg het aantal thuisbevallingen weer. Vanaf 1954 tot het moment dat zij in 1990 besloot te stoppen met haar praktijk deed mevrouw Volman meer dan 8.000 bevallingen. Of anders gezegd: zij was aanwezig bij de geboorte van bijna de helft van de bevolking van de gemeente Didam. Zowel bij haar 25-jarig jubileum op 31 augustus 1979 als bij haar afscheidsreceptie in Het Zwijnshoofd op 28 juni 1990 werd duidelijk dat haar werk bijzonder gewaardeerd werd.

Plaquette
De praktijk in het oude ziekenhuis 

Bronnen:

  • Didam in de twintigste eeuw, jaar 1979 (Didam 2007)
  • Weekblad De Liemers (23-02-1957, 31-05-1990 en 05-07-1990)
  • Dagblad De Gelderlander (22-02-1957)
  • Wurf-Bodt, C, van der, Oaver Diem 2000, ‘Wiesemoers’ of vroedvrouwen in Didam in de 19de en 20e eeuw (Didam 2000)