Bestuur

Het algemeen bestuur (tenminste vijf en ten hoogste negen personen) wordt uit de leden gekozen door de algemene ledenvergadering. Het algemeen bestuur kiest uit haar midden het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en die is belast met de dagelijkse gang van zaken. De zittingstermijn van de bestuursleden is vier jaar.

Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Didam is per 16 april 2024 als volgt samengesteld:De functie van voorzitter is vanaf de ledenvergadering op 19 april 2023 vacant.

Vincent van Vuuren
Vicevoorzitter
Periode: sinds 2022

Vincent neemt vanaf 2023 het voorzitterschap waar.

Theo Gudden
Secretaris
Periode: sinds 2023

Verantwoordelijk voor de secretariaatswerkzaamheden van onze vereniging. Theo is de opvolger van Jan Beursken.

Clemens van Alst
Penningmeester
Periode: sinds 2022

Verantwoordelijk voor de financiën van onze vereniging. Clemens is de opvolger van Johan Wenting.

Maria Wigman
Algemeen
Periode: sinds 2008

Heeft zitting in de werkgroepen Evenementen, Publicaties en Multimedia.

Willy Hammink
Algemeen
Periode: sinds 2022

Heeft zitting in de werkgroep Boerderijen en Veldnamen.

Jan Beursken
Algemeen
Periode: 1997

In 1997 benoemd tot algemeen bestuurslid. Gekozen tot secretaris in 2001 als opvolger van Piet ten Berge. Tijdens de algemene ledenvergadering in 2023 is Jan als secretaris opgevolgd door Theo Gudden. Hij maakt daarna onderdeel uit van het algemeen bestuur.

Heeft zitting in de werkgroep Publicaties en is tussenpersoon voor de werkgroep Genealogie.

Gerry Schuurman
Algemeen
Periode: 2024

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 april 2024 benoemd tot algemeen bestuurslid.

Het voltallige bestuur na de algemene ledenvergadering van 16 april 2024