Werkgroep Genealogie

Doel
De werkgroep Genealogie stelt zich ten doel:

  • Het inventariseren en rubriceren van genealogisch onderzoekmateriaal over Didamse inwoners (authentiek of ooit woonachtig)
  • Hulp bieden bij stamboomonderzoek aan zowel beginners als gevorderden
  • Kennis over bewoners uitdragen en delen met de diverse werkgroepen
  • Aanleveren van een artikel voor het jaarboek Oaver Diem

Leden van de werkgroep

Trees Tiemes
Contactpersoon
Zij onderzoekt bewoners in registers burgerlijke stand en doop- trouw- en begraafboeken (zgn. DTB-boeken). Tevens doet zij onderzoek naar de bewonersgeschiedenis.

Om contact op te nemen met de werkgroep:

Overige werkgroepleden

De werkgroep Genealogie bestaat verder uit Dinie Teelen (onderzoek bewoners, ORA en vertaalt oud-Hollands schrift), Willie van Gerven (onderzoek bewoners buiten Didam gedoopt), Bennie Wiendels (project grafmonumenten), Ria Ansems (project grafmonumenten), Faisca Vos (project grafmonumenten), Gerard Wissink (scannen en beschrijven bidprentjes), Maria Wigman (scannen en beschrijven bidprentjes) en Dorien Kummeling (scannen en beschrijven bidprentjes).

Resultaten

Doop- trouw- en begraafboeken
Deze worden DTB-boeken genoemd en zijn de meest gebruikte bronnen voor onderzoek naar voorouders vóór het jaar 1811. In dat jaar werd in Nederland namelijk de burgerlijke stand ingevoerd en moesten er geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten worden opgemaakt. Voor onderzoek naar Didamse families vóór die tijd is men aangewezen op de hiervoor genoemde DTB-boeken.
De werkgroep heeft kopieën gemaakt van de doop- en trouwakten van Didamse inwoners vanaf 1637 uit het archief van de Hervormde Kerk. Daarna zijn ook kopieën gemaakt van de DTB-boeken van de Rooms Katholieke Kerk vanaf 1703. De betreffende kopieën zijn vervolgens ingebonden in boeken en kunnen in onze verenigingsruimte worden ingezien.

Didamse inwoners
De werkgroep heeft de afgelopen jaren alle gegevens over dopen, huwelijken en overlijden van de Didamse inwoners – van 1637 tot 1902 – gedigitaliseerd. Deze gegevens zijn per familie op gezinsbladen uitgewerkt en in (blauwe) ordners alfabetisch opgeborgen. De ordners kunnen in onze verenigingsruimte worden ingezien.

Oud Rechterlijk Archief (ORA)
Vóór 1811 waren er in Gelderland (bijna) geen notarissen. Onze voorouders gingen vrijwillig naar een gericht als men een akte wilde opstellen betreffende onder andere:

  • een testament
  • een boedelscheiding
  • een verkoop
  • een geldlening
  • huwelijkse voorwaarden
  • een voogdijstelling

Dit wordt voluntaire of vrijwillige rechtspraak genoemd. In het Oud Rechter Archief van het Gelders Archief in Arnhem worden deze akten van Didamse inwoners (0143 ORA Didam) over de periode van 1600 tot 1811 bewaard. Deze zijn inmiddels digitaal gefotografeerd en bij onze vereniging per inventarisnummer opgeborgen. Zonder kennis van het Oud Hollands schrift zijn deze akten moeilijk te lezen. Enkele leden van de werkgroep zijn met dit schrift bekend en kunnen u daarbij van dienst zijn.

Bewonersgeschiedenis
Op dit moment wordt gewerkt aan het achterhalen van informatie waar de inwoners van Didam in de periode van 1800 tot 1938 gewoond hebben, de zogenaamde bewoningsgeschiedenis.

Publicaties
De werkgroep publiceert regelmatig haar bevindingen over een bepaalde familie(naam) in het jaarboek Aover Diem.
Voor een overzicht van Didamse families die gepubliceerd zijn in ons jaarboek:

Bidprentjes
De werkgroep Genealogie heeft inmiddels ruim 20.000 bidprentjes verzameld. Deze zijn alfabetisch op achternaam opgeborgen. Indien u meer informatie wilt over de historie en de soorten prentjes:

Het is de bedoeling dat de verzameling bidprentjes wordt gedigitaliseerd en u terzijnertijd op deze website kunt zoeken of van degene die u zoekt een bidprentje in ons archief aanwezig is. Het is mogelijk om tegen onkostenvergoeding een kopie van het gewenste prentje te verkrijgen. Aanspreekpunt voor de verzameling bidprentjes is Trees Tiemes. Voor meer informatie over bidprentjes of bidprentjes ter beschikking stellen c.q. laten scannen:

Grafschriften
Door de werkgroep worden gegevens van grafzerken van Didamse kerkhoven en begraafplaatsen vanaf 1996 gefotografeerd en vastgelegd. Inmiddels zijn al meer dan 5.500 grafzerken beschreven. Voor meer informatie over deze werkzaamheden:

Contact met werkgroep Genealogie
De DTB-boeken, gezinsbladen in de blauwe ordners en de ORA-akten zijn in te zien in onze verenigingsruimte aan de Raadhuisstraat 3 te Didam. Stuur een bericht via het contactformulier als u vragen hebt of contact wilt met de werkgroep Genealogie.