Werkgroep Multimedia

Doel

De werkgroep stelt als haar belangrijkste doel het verzamelen van beeldmateriaal in de ruimste zin van het woord. Afbeeldingen verhelderen situaties en gebeurtenissen en zijn daardoor een communicatiemiddel met het verleden. De werkgroep is een wezenlijk onderdeel van de vereniging.
Het verzamelen van beeldmateriaal gebeurt op basis van zeldzaamheidswaarde of voor het aanleggen van collecties naar onderwerp, plaats of tijdsperiode.

Leden van de werkgroep

Tom van Alst
Contactpersoon

Om contact op te nemen met de werkgroep:

Overige leden van de werkgroep

Gerda Derksen, Maria Wigman, Henk Wiendels, Henk Kuppens, Jos van den Berg, Maria Wigman, Rudy Staring, Wim van den Borne en Wim Lubbers.

Leden van de veldwerkgroep

Ciclia Looman – Lanters, Corry Wolf, Hens Wolf, Jeroen Roerink, Jos Baakman, Leo Hendriks, Paul Otten, Rudy Staring en Theo Aalders

Werkzaamheden

Gebruik van foto’s

De foto’s die de vereniging in haar archief heeft, worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals:

  • Naslag/informaties
  • Illustraties bij verhalen
  • Publicaties van tijdsperiode/onderwerp
  • Vergelijking van situaties over tijdsperioden
  • Exposities
  • Kalenders (jaar- en verjaardagskalenders)

Hoe komen wij aan foto’s?

De herkomst van de foto’s is zeer verschillend: overheidsarchieven, familiearchieven, documentatiecentra, verenigingen, bedrijven, instellingen, de pers en particulieren. De leden van de werkgroep (maar ook anderen) dienen open oog en oor te hebben voor en zich op de hoogte te stellen van bestaande verzamelingen. Daarnaast is een actief beleid nodig tot het aanzetten van beschikbaarstelling van materiaal door derden.

Het digitaliseren van foto’s

Veel mensen zijn zich er nog niet van bewust dat de originele foto gewoon in eigen beheer blijft. Leden van de werkgroep maken alleen een scan (kopie voor in de computer) van de ter beschikking gestelde foto’s. Als men het wenst, dan kan men er zelfs op wachten.

Het documenteren van de foto’s

Het bezit van een foto heeft voor de werkgroep zin als hij ‘beschreven’ kan worden. Dat gebeurt aan de hand van de vraagstelling van de vijf W’s: Wie (staan er op de foto), Wat (is er afgebeeld), Waar (is de opname gemaakt), Wanneer (jaartal) en Waarom (werd deze foto gemaakt, bij welke gelegenheid)

De eerste 7.000 foto’s
De eerste 7.000 foto’s zijn afgedrukt op zuurvrij papier, gelijmd (A4 formaat-liggend) en voorzien van een volgnummer. Dit nummer wordt vermeld op een systeemkaart met een trefwoord. Een foto kan gerubriceerd zijn onder meerdere trefwoorden. Op de kaart van elk toepasselijk trefwoord wordt het nummer van bedoelde foto vermeld. Op aparte kaarten met hetzelfde nummer worden – voor zover mogelijk – de vijf W’s beschreven. Om de betreffende foto te kunnen zoeken is er een map met (op alfabetische volgorde) lijsten met de bestaande trefwoorden. Middels de systeemkaarten kan dan naar de gevraagde foto gezocht worden.

Digitalisering
In 2001 is een begin gemaakt met het digitaliseren van het fotobestand. Alle foto’s zijn inmiddels gescand en de beschrijvingen zijn in een speciaal daarvoor ontworpen programma ingebracht in de computer. De werkgroep is bijna zover dat het oude fotobestand van 7.000 foto’s in de computer is beschreven. Vervolgens zal een begin worden gemaakt met het vastleggen van de inmiddels gescande maar nog niet beschreven foto’s. Dat zijn er ook al weer meerdere duizenden. Het fotobestand van onze vereniging heeft grote vormen aangenomen en door het automatiseren daarvan zal het zoeken naar foto’s in de toekomst een stuk gemakkelijker gaan. Maar voor het zover is, zal er nog behoorlijk wat werk verzet moeten worden.