Notarissen

Het notariaat Didam

Elk mens vindt in het leven de notaris wel eens op zijn of haar weg. Deze openbare ambtenaren die met uitsluiting van anderen bevoegd zijn om notariele akten op te maken, vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Door hun beroepseed zweren zij eerlijkheid, nauwkeurigheid maar vooral onpartijdigheid. Toch kende Didam in haar rijke historie enkele notarissen die problemen hadden met hun afgelegde belofte. Dit waren C.J.P. Weijn en P. Kok. Anderzijds was er ook een notaris die het tot minister van financiën bracht, te weten Mr. M.J.C.M. Kolkman.

Tot aan de Franse tijd vervulde de richter/drost van Didam (als vertegenwoordiger van de heer/graaf van den Bergh) meestal ook de functie van notaris. De hoge en lage jurisdictie werden uitgevoerd door een richter/drost, een advocaat-fiscaal en een landschrijver. Het gericht bestond uit de richter/drost en twee keurnoten (Didammers, die konden lezen en schrijven). Op gerichtsdagen werden in diverse Didamse herbergen zoals De Zwaan en ’t Hagedoorntje koopakten, hypotheken, boedelscheidingen en testamenten vastgesteld. Tevens diende het gericht toe te zien op de goede behartiging van de belangen van weduwen en wezen en in verband daarmee akten van voogdijstelling. De behandelde zaken werden hierna ingeschreven in gerichtsprotocollen. Deze worden bewaard in het Oud Rechterlijk Archief (ORA) van het Gelders Archief in Arnhem en zijn in digitale vorm aanwezig bij de OVD.

Het notarishuis in het centrum, periode 1882-1950
Het notarishuis aan de Marsweg, periode 1950-heden

Overzicht Didamse notarissen

Geen foto beschikbaar

C. Jansen
Periode: 1829-1832

Het duurde nog tot 6 oktober 1829 voordat Didam haar eerste notaris kreeg zoals de wetgever dat in oorsprong had bedoeld. Zijn naam was Coenradus Jansen. Hij was notaris tot 26 juli 1832 en vertrok toen naar elders.

Geen foto beschikbaar

H. Pennink
Periode: 1833-1838

Hendrik Pennink oefende het notariaat van 21 juni 1833 tot 19 maart 1938 uit in het kanton ’s-Heerenberg, arrondissement Zutphen, provincie Gelderland, residerend in Didam. Hij had veel clientèle in de gemeente Bergh zoals de eigenaar van Huis Bergh.

Geen foto beschikbaar

G.J. Kolff
Periode: 1838-1840

George Justinus Kolff was notaris in Didam van 17 juli 1838 tot 15 augustus 1840. Hij was ongehuwd. In oktober 1840 vertrok hij naar Herwijnen was was daar notaris tot 1873. Hij overleed aldaar op 12 oktober 1893.

Geen foto beschikbaar

R.F. Deurvorst
Periode: 1841-1849

Rudolphus Fredericus Deurvorst werd in Terborg geboren op 14 december 1808. Hij was naast notaris ook raadslid van de gemeente Didam. Op 31 december 1849 ontving Deurvorst een benoeming als notaris in Nijmegen.

Geen foto beschikbaar

C.J.P. Weijn
Periode: 1851-1881

Cornelis Johannes Petrus Weijn was gedurende zijn leven vrijgezel. Blijkbaar had Weijn in het begin geen dagtaak aan zijn notariaat. Hij werd daarom ook tot eerste gemeentesecretaris van Didam benoemd bij raadsbesluit van 13 november 1851.Hij functioneerde niet goed en in 1881 volgde uitzetting uit het notarisambt door een uitspraak van de Arrondissementsrechtbank Arnhem. Kort hierna volgde ook zijn ontslag als gemeentesecretaris.

M.J.C.M. Kolkman
Periode: 1881-1885

Maximiliaan Joseph Caspar Marie Kolkman werd op 9 maart 1853 geboren in Dordrecht. Op 4 december 1881 werd hij tot notaris in Didam benoemd. Hij bleef dit tot 1 oktober 1885, toen vertrok hij naar Den Haag nadat hij al in 1884 tot lid van de Tweede Kamer was gekozen. Op 12 februari 1908 werd hij als minister van financiën opgenomen in het kabinet Heemskerk dat tot 1915 in functie bleef.

Geen foto beschikbaar

P. Kok
Periode: 1885-1893

Pieter Kok werd op 7 september 1885 benoemd tot notaris in Didam. Hij was vanaf 30 januari 1889 tevens raadslid en ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze notaris had veel geld van spaarzame Didammers onder zijn hoede. Voor die tijd was het vrij ongewoon om met geld te speculeren maar Kok deed dit wel. Blijkbaar gokte hij verkeerd want in 1892 werd hij failliet verklaard. Hij vertrok geheel platzak op 17 november 1893 naar Valkenburg.

H.G.N. van Romondt
Periode: 1894-1926

Hermanus Gerardus Nicolaas van Romondt werd op 31 januari 1858 geboren in Utrecht. Hij werd op 1 februari 1894 benoemd tot notaris in Didam. Hij was maatschappelijk zeer betrokken. Hij stond aan de wieg van het Didams Wit Gele Kruis en hij was voorzitter van het R.K. Parochieel Armbestuur. Hij had zakelijke contacten met J.B.A. Thuis van Huis Dijk waarmee hij het buurtschap ‘De Parkes’ in cultuur bracht om er vervolgens landbouwbedrijfjes te stichten. Toen hij op 14 december 1926 overleed, werd zijn zoon Antonius zijn opvolger.

A.H.van Romondt
Periode: 1927-1947

Antonius Henricus van Romondt werd op 2 augustus 1893 in Gendringen geboren. Hij werd in 1927 benoemd tot notaris van Didam. Antonius heeft veel voor Didam betekend en was zeer geliefd bij de bevolking. Hij was kerkmeester van de St. Martinusparochie en penningmeester van het schoolbestuur. Hij overleed vrij onverwacht op 21 augustus 1947. Hierna was J.F.A. Receveur, later notaris in Venlo, enige tijd waarnemend notaris.

K.L.F. Kerssemakers
Periode: 1948-1971

Op 14 augustus 1902 werd Karel Lodewijk Frits Kerssemakers in Eindhoven geboren. Hij werd op 24 april 1948 benoemd tot notaris in Didam. Hij ging met pensioen op 31 augustus 1971 maar overleed helaas vrij kort hierna. Deze notaris heeft zich bijzonder ingezet voor het Rode Kruis. Daarnaast was hij vele jaren beschermheer van schutterij ‘De Eendracht’ waarvan hij in 1948 zelfs – samen met Henk Looman – koning was.

J.P.N. Werdmölder
Periode: 1972-1992

De heer Werdmölder werd op 25 juli 1927 in Wijchen geboren. In 1958 trad hij in het huwelijk met Matthea Kerssemakers, de jongste dochter van zijn voorganger K.L.F. Kerssemakers. Bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1972 werd hij benoemd tot notaris in Didam. Ook deze notaris heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de Didamse bevolking. Zo was hij voorzitter van de Katholieke Stichting Schoolbestuur Didam, waarbinnen elf scholen waren ondergebracht. Vanwege de vele verdiensten voor schutterij ‘De Eendracht’ werd hij tot erelid benoemd.

L.J. Geselschap
Periode: 1992-2006

De heer Geselschap werd op 2 januari 1942 in Haaksbergen geboren en volgde zijn studie notarieel recht in Groningen. Als kandidaat-notaris was hij werkzaam in Almelo en vanaf oktober 1974 in Didam. Hij werd tot notaris in Didam benoemd op 1 augustus 1992. Ook notaris Geselschap was beschermheer van schuttterij ‘De Eendracht’. Op 1 december 2006 nam hij afscheid van het notariaat.

J.G.H. Laarberg
Periode: 1998-heden

Johan Gerhard Hendrik Laarberg werd geboren in Winterswijk. Van juli 1992 tot februari 1998 was hij als kandidaat-notaris werkzaam op het kantoor van L.J. Geselschap. Op 23 februari 1998 volgde zijn benoeming als notaris in Didam in associatief verband met notaris L.J. Geselschap.

A.F. Laarberg-Trynes
Periode: 2006-heden

Toen notaris L.J. Geselschap in 2006 afscheid nam van het notariaat, volgde A.F. Trynes, de echtgenote van J.G.H. Laarberg, hem op. Samen runnen zij het notariskantoor dat anno 2012 bekend is als Laarberg, notarissen en scheidingsbemiddelaars.

Bronnen:

  • Beursken Jan, Het notariaat Didam. Oaver Diem 2005 (blz. 53-70)