Start kerkblad De Lijmers (1921)

De start

In 1920 was in Didam het huis van Stark aan de voormalige Zevenaarscheweg (later Wilhelminastraat) te koop. Theo Leonards uit Wijnbergen en Catrien Schikan uit Uithuizen kochten dit pand, verbouwden het tot winkel en drukkerij en vestigden er zich in augustus 1920. Zij kregen 6 kinderen te weten Godfried, Riny, Lidy, Hans, Theo en Chris. In het voorjaar van 1921 begon Theo Leonards – die samen met zijn broers Godfried en Gerard een drukkerij en uitgeverij had – met de verspreiding van ‘De Lijmers’, een kleine uitgave met katholiek kerknieuws. Het blad verscheen iedere zaterdag en daarin waren de kerkberichten van Didam, Loil, Nieuw Dijk en Zevenaar opgenomen. G.H. Reuvekamp, pastoor van de Martinusparochie in Didam en tevens deken van het dekenaat Zevenaar, zag er wel wat in. De pastoors uit het dekenaat Zevenaar brachten gelden bijeen om de uitgave van het kerkblad te financieren. Het werd het officiële wekelijkse kerkblad voor het dekenaat Zevenaar en Theo Leonards ontving daarvoor zijn geld als drukker. De abonnementsprijs bedroeg in het begin veertig cent per kwartaal en vijf cent per nummer. Weldra bleek dat het weekblad niet rendabel was en dreigde te verdwijnen, omdat de parochies uit het dekenaat Zevenaar geen financiële bijdrage meer konden geven. Theo Leonards besloot toen om het kerkblad voor eigen rekening uit te geven. Het dekenaat Zevenaar zou dan voor de kopij en de redactie zorgen en zo geschiedde.

Theo Leonards ca. 1920
(Fam. Leonards)

Winkel-woonhuis en drukkerij aan de Wilhelminastraat
(Fam. Bremer)

De redactie

De redactie en de administratie van het kerkblad ‘De Lijmers’ was in eerste instantie in handen van rector E.B.V. Savenije van de Albertusstichting. Hij was priester en ging onder meer voor in de eucharistieviering in de kapel van de Abtertusstichting. In het begin van de jaren dertig werd de redactie door pater Eligius van het klooster van de Capucijnenorde in Babberich overgenomen. Hij werd achtereenvolgens opgevolgd door de kapelaans Bekker, Wetermans en Dellemijn. Op verzoek van de Beekse kapelaan Dellemijn werd Nol Tinneveld (de latere wethouder van de gemeente Didam) in juni 1946 aan de redactie toegevoegd. Toen kapelaan Dellemijn naar Utrecht vertrok, werd zijn plaats ingenomen door pater Dalmatius van het klooster in Babberich. Eén van de eerste daden van Nol Tinneveld was het veranderen van de naam van het kerkblad in ‘De Liemers’. Na het vertrek van pater Dalmatius werd de redactie alleen nog door Nol Tinneveld gevoerd. Tinneveld overleed in 1977 en vervolgens werd de redactie overgenomen door Joke van Duuren. Toen zij na korte tijd vertrok, namen Truke Baggerman en Theo Leisink het redactiewerk van haar over. In 1980 werd Truke opgevolgd door Carla Hoedemaekers-Schuttelaar.

De Lijmers in 1922
De Liemers net na de Tweede Wereldoorlog

Ideëel doel

Theo Leonards was er steeds mee akkoord gegaan, dat het ideële doel van het kerkblad de voorrang had boven het financiële resultaat. Hij was niet zuinig op papier, arbeidskracht en tijd, waardoor het niet veel winstmogelijkheden opleverde. Dat wilde niet zeggen dat het verliesgevend was, maar de arbeidsuren werden onvoldoende beloond. Velen ontvingen om allerlei redenen een gratis abonnement en Theo Leonards kon er niet toe komen om die welwillendheid te beëindigen.

Van kerkblad voor De Liemers tot nieuwsblad voor Didam

Het was de bedoeling van deken Reuvekamp dat ‘De Lijmers’ een kerkblad voor het gehele dekenaat Zevenaar zou gaan worden. In het begin werd er dan ook bijna uitsluitend kerkelijk nieuws in opgenomen. Maar al vrij snel werd het blad ook gevuld met nieuws van katholieke sportverenigingen en berichten van de gemeenten, die bij het Dekenaat Zevenaar hoorden. In de jaren zestig werd het nieuws uit de omliggende plaatsen weggelaten om meer nieuws uit Didam zelf te kunnen opnemen. ‘De Liemers’ werd vervolgens een blad voor de Didamse gemeenschap. In de aanhef van het kerkblad werd ‘Katholiek Streekblad voor het Dekenaat Zevenaar’ gewijzigd in ‘Katholiek weekblad voor Didam en omgeving’ en later zelfs ‘Nieuwsblad voor Didam’. Elke vereniging kon er haar belangen in bepleiten en lange tijd maakten de vier parochies (Didam 2 maal, Loil en Nieuw Dijk) en de Nederlands-hervormde (nu protestantse) gemeente er goed en dankbaar gebruik van. Ook Nol Tinneveld gebruikte het weekblad om over de vergaderingen van de gemeenteraad te berichten en wat er verder zoal in de gemeente gebeurde. Ook werden door hem regelmatig artikelen geplaatst over de historie van Didam. Hierdoor werd en wordt ‘De Liemers’ vaak als bronvermelding vermeld in veel publicaties.

Einde weekblad ‘De Liemers’

In het voorjaar van 1991 kwam er na zeventig jaar en drie generaties Leonards een einde aan de uitgifte van het weekblad ‘De Liemers’. Daarvoor in de plaats kwam ‘Liemers Journaal’, een weekblad met een andere opzet, een grotere oplage en een bezorging huis aan huis.

Bronnen:

  • Weekblad De Liemers (01.10.1965 en 28-03-1991)
  • Interview met Theo Leonards senior