Beheer Documentatie

Doel

Het doel van het beheer van documentatie is om:

  • alle publicaties over Didam te verzamelen
  • boeken aan te schaffen met onderwerpen die in relatie staan tot Didam en/of de regio, waaronder (ingebonden) verzamelingen van oude doop-, trouw- en begraafregisters (eigen productie) en inventarissen van archieven
  • boeken van algemene aard te kopen die als naslagwerk kunnen dienen voor onderzoek of (eigen) publicaties

De beheerder maakt telkens een afgewogen keuze over de aanschaf van boeken. Hij volgt daartoe nauwgezet publicaties en/of boekbesprekingen in tijdschriften en kranten. Het kan ook gebeuren dat werkgroepen van onze vereniging een verzoek indienen voor het opnemen van een toepasselijke publicatie in het boekenbestand.

Beheer

Eef Wigman
beheerder sedert 2010

Contact opnemen met de beheerder

Werkwijze

Huisbibliotheek en lenen door de leden

De vereniging beschikt over een ruim gesorteerde huisbibliotheek en deze omvat inmiddels een boekenbestand van ruim zeshonderd banden. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de beheerder Documentatie. Voor meer informatie over de huisbibliotheek, klik hier.

Abonnementen

De vereniging heeft de volgende abonnementen:

  • Ruilabonnementen
  • Abonnementen op tijdschriften
  • Lidmaatschappen van verenigingen en instellingen

Voor meer informatie over abonnementen, klik hier.

Krantenknipsels

Het verzamelen en ordenen van krantenknipsels is ook een vorm van vastleggen van documentatie. Vanaf 1987 worden wekelijks de kranten nageplozen op artikelen die de oude gemeente Didam betreffen. Krantenknipsels vormen een belangrijke bron van informatie. De fotowerkgroep maakt ook gebruik van de verzameling bij het herleiden van namen en gebeurtenissen op foto’s.