Verenigingsblad DOEN

Het bestuur van de OVD besloot in 1990 om – naast het jaarboek en de extra publicaties – ook een informatieblad voor haar leden uit te geven dat viermaal per jaar gaat verschijnen.

Een aantal jaren geleden is het kwartaalblad uitgebreid van acht naar twaalf pagina’s. De reden was het verzoek van leden om de teksten in een groter en beter leesbaar lettertype op te nemen. Daarnaast kwamen er mogelijkheden voor plaatsing van meer foto’s en andere onderwerpen, zoals een dialectverhaal of
-gedicht.


DOEN in een nieuwe lay-out en in kleur

In navolging van het jaarboek Aover Diem verschijnt het kwartaalblad DOEN met ingang van het tweede kwartaal 2023 ook in kleur. Tevens is de lay-out gewijzigd. Weer een stapje vooruit!

Op het voorblad is de oudste overzichtskaart van De Liemers (1573) opgenomen met vermelding van Dyem en Tsherenbergh. De kaart is getekend door de befaamde cartograaf Christiaen ’s Grooten in opdracht van de Spaanse koning. Het betreft kaart XVII van het originele kaartenboek, dat zich in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel bevindt. Een map met zwart-wit reproducties van de kaarten, die op ons land betrekking hebben, is uitgegeven door Fockema Andreae en Van ’t Hoff in 1961.