Schuttersgilde Loil-Vooruit

De oprichting

Zoals de naam al zegt is Loil-Vooruit een schuttersgilde, het enige in de gemeente Didam. Of de term ‘gilde’ bewust of onbewust in de naam is opgenomen, is niet bekend. Wel is het zo dat al rond 1420 in Loil waarschijnlijk een gilde heeft bestaan, omdat in die tijd in Loil een grote adellijke hofstede heeft gestaan, het Hof Loil, dat waarschijnlijk al over een schutterij beschikte. Het gilde is opgericht op 11 mei 1919, mede dankzij de stuwende kracht van pastoor Inden. Het gilde betrekt zijn leden vooral uit het kerkdorp Loil. De oprichters waren:

 • G. Rasing (president)
 • A. H. Jansen (secretaris)
 • G. Lukassen (penningmeester)
 • G. Menting
 • H. Arendsen
 • F. Horsting
 • G. Kinkelaar

De eerste schutterskoning was Hendrik Scheerder en de eerste ruiterkoning Willem Visser. De eerste commandant was Gradus Rasing, die tevens president was. De officiële kleuren van het gilde zijn blauw en wit, kleuren die ook nu nog actueel zijn.

Loil-Vooruit is geen rooms-katholieke vereniging, maar een algemene. Dat gebeurde mede op verzoek van de toenmalige pastoor van Loil om aan te geven dat het gilde er voor alle inwoners van Loil was en niet alleen voor de katholieken.

In 2005 telde het gilde ongeveer 250 leden die grotendeels uit Loil komen.

Er is geen beschermheer.

Diverse afdelingen

Loil-Vooruit speelt een prominente rol in de Loilse gemeenschap. Het is actief bij diverse activiteiten die vanuit de kerk en voor het koningshuis worden georganiseerd, zoals de activiteiten op koninginnedag en de jaarlijkse fietspuzzeltocht. De vereniging heeft daarvoor diverse afdelingen:

 • Drumfanfare Loil-Vooruit
 • Oranjecomité Loil-Vooruit
 • Schietvereniging Loil-Vooruit.

Deze laatste vereniging en carnavalsvereniging de Vrolijke Drammers zijn uit de schutterij voortgekomen. Het gilde onderscheidt zich door veel aandacht voor het ‘showvendelen’. Bij de meeste activiteiten wordt het gilde begeleid door muziekvereniging Amicitia uit Loil.

Het Loilse Schutterslied

Wij zijn de schutters,
de Loilse schutters,
de vriendenclub van Loil Vooruit.
Niets kan ons deren,
Als wij marcheren,
Dan gaan in Loil de vlaggen uit.
Met het keurkorps aan de kop
en de vaandels in top.
Wij zijn de schutters,
Loilse schutters.

In de Bosslag in 1929
In ’s Heerenberg in augustus 1958

Bronnen:

 • Wessel van, H., Didam 1815-2005, Een Liemerse plattelandsgemeente, hoofdstuk Schutterswezen, blz. 363 – 365 (Didam 2008)