Aankoop schilderij ‘Kasteel’ De Manhorst

Tijdens de zomer vorig jaar meldde zich bij ons secretariaat een kunsthandelaar / antiquair uit Roermond. Bij de ontruiming van het huis van de Barones van Bottelenberg uit de Van Voorst tot Voorst familie in de buurt van Roermond, kwam een schilderij vrij met de afbeelding van een omgracht kasteel. In de onderhoek was een vage tekst zichtbaar, onder andere “Didam”. Door de handelaar werd voor de verkoop van het schilderij de volgende omschrijving geformuleerd:

“Een schilderijtje konden we meenemen naar een aflevering van Tussen Kunst & Kitsch in Venlo. Het blijkt een schilderij uit begin 1700 van het kasteel uit Didam. Het kasteel bestaat helaas niet meer en de schilder is onbekend maar wel ondertekend met Bottelenberg, maar het is kunsthistorisch heel bijzonder en heeft daarom veel historische waarde”.

Na overleg binnen het bestuur zijn Theo Gudden en Vincent van Vuuren op vrijdag 24 november jl afgereisd naar Roermond om te kijken naar de staat van het schilderij en te overleggen of zij overeenstemming konden bereiken over een aankoopprijs.

Aangezien er van Kasteel Didam géén afbeeldingen beschikbaar zijn, waren wij van mening dat dit schilderij zeker voor Didam van cultuurhistorische waarde is. Het kasteel lag nabij de bocht Dijksestraat 42-44 en 47. Tijdens de aanleg van de rondweg zijn archeologische opgravingen gedaan en enkele restanten van gevonden die lijken op onderdelen van het kasteel.

Uiteindelijk werd ter plaatse besloten om het schilderij aan te kopen en mee te nemen naar Didam. Het schilderij was vervuild, de verflaag vertoonde de nodige craquelé en het lijstwerk was behoorlijk beschadigd. Wij hebben het schilderij afgeleverd bij OVD lid Hans Hansen. Hans heeft de verflaag zoveel mogelijk ontdaan van vervuiling. Hierbij kwam in de linker onderhoek ook de tekst “Kasteel Manhorst Didam” naar voren.

Hieruit blijkt dat we waarschijnlijk niet te maken hebben met een afbeelding van Kasteel Didam, maar met kasteel / havezate De Manhorst (naast havezate Schadewijk) aan de Manhorstweg in het huidige buurtschap De Greffelkamp. Kasteel / havezate De Manhorst kwam in 1759 in bezit van de familie Van Voorst tot Voorst en is in de 19e eeuw afgebroken. Hans Hansen zal de verdere restauratie van de verflagen (in samenwerking met een bevriend restaurateur) en het lijstwerk herstellen en fixeren voor de toekomst. Hierna zal binnen het bestuur worden besproken op welke wijze het schilderij getoond kan worden aan het publiek.

Schilderij na een eerste reiniging door Hans Hansen (foto Henk Kuppens)