Schutterij Wilhelmina

Oprichting

Schutterij Wilhelmina is de jongste schutterij in Didam. Ze is opgericht in 1954 als een afsplitsing van Schutterij De Heegh. De initiatiefnemers waren Beernt van Wessel (de toenmalige voorzitter van De Heegh), Jan van Londen, Jan Menning, Hent van Wessel, Theet Florissen, Teun Nova en Gerrit Driessen. Hent van Wessel woonde destijds aan de Wilhelminastraat. Vandaar dat de nieuwe schutterij de naam Wilhelmina kreeg. Hent van Wessel werd de eerste beschermheer van de schutterij. Vanwege de naam Wilhelmina is de kleur oranje bij deze schutterij vanzelfsprekend één van de hoofdkleuren. In 1955 werden de eerste statuten goedgekeurd en kon de notaris de oprichting tot een feit verklaren. Beernt van Wessel werd de eerste voorzitter; tweede voorzitter was Jan van Londen. Na een jaar werd ook een tamboerkorps opgericht. Dit tamboerkorps heeft twintig jaar lang een vast onderdeel gevormd van de schutterij. Tot in de jaren zeventig bestond dit eigen tamboerkorps, thans niet meer.

Koning Hent van Wessel (1956)
Koning Harry van Londen (1967)

Activiteiten

Schutterij Wilhelmina verricht alleen activiteiten die rechtstreeks bij de schuttersfestiviteiten horen. Natuurlijk neemt Wilhelmina ook deel aan de jaarlijkse Kringdag en aan concoursen die in Didam georganiseerd worden. De schutterij gaat niet naar concoursen buiten Didam. Het jaarlijkse schuttersfeest is dan ook het hoogtepunt van de vereniging. Op het terrein van manege De Hoge End aan de rondweg kunnen de leden deelnemen aan het (koning)schieten voor dames en heren en het vogelknuppelen. Voor de jeugd worden kinderspelen georganiseerd. Ook bezoekers zijn van harte welkom op het feestterrein. Net als de andere schutterijen bestaat de schutterij uit het standaardvaandel, bestuur, commandant, vendeliers en keurkorps. Omdat de schutterij geen eigen muziekkorps heeft, huurt zij elk jaar een muziekkorps van buiten Didam in om door Didam te trekken. Een belangrijk kenmerk van Wilhelmina is dat enkele vendeliers zich hebben bekwaamd in het showvendelen. Zij kunnen met hun vaandel acrobatische toeren uithalen. Het meest spectaculair is het in de lucht gooien van het vaandel, een kunst die de vendeliers van Wilhelmina volledig beheersen.

Bernard Boerboom is lange tijd beschermheer geweest. Hij was het oudste lid en de eerste koning van de vereniging. De verenigingskleuren zijn oranje – blauw – wit.

De vendeliers in de eerste jaren
Vendeliers met commandant  omstreeks 1987

Bronnen:

  • Wessel van, H., Didam 1815-2005, Een Liemerse plattelandsgemeente, hoofdstuk Schutterswezen, blz. 363 – 365 (Didam 2008)