Mariakerk (Didam)

Nadat de moederparochie Heilige Martinus de beide nieuwe parochies in Loil (OLV Onbevlekt Ontvangen in 1910) en Nieuw-Dijk (Heilige Antonius van Padua in 1911) op eigen benen had gezet, bestonden er tot 1961 drie parochies binnen de voormalige gemeente Didam. De oude waterstaatskerk aan de Kerkstraat vertoonde gebreken en het aantal parochianen binnen Didam werd alsmaar groter. Uiteindelijk werd in 1954 besloten om de oude dorpskerk van de Nederlands-hervormde gemeente aan te kopen. Na een grondige restauratie kon in 1961 de kerk worden geconsacreerd en ontstond de vierde parochie.

A.F.A. Janssen
Periode: 1961-1969
Geboren in 1897 in Spijk en in 1921 tot priester gewijd.
Hierna werkte hij als kapelaan in Buslo en Arnhem vervolgens werd hij tot pastoor benoemd in het Groningse Bedum. Hij werd op 13 november 1946 aangesteld als pastoor van de Martinusparochie in Didam. Nadat in 1954 de dorpskerk van de Nederlands-hervormde gemeente was gekocht, zette hij zich met hart en ziel in voor de restauratie van deze kerk. Op 11 juni 1961 werd hij de eerste pastoor van de nieuwe parochie OLV van Altijddurende Bijstand. Pastoor Janssen ging in 1969 met emeritaat en overleed in 1985.

L.G. Kolks
Periode: 1969-1977
Geboren in 1916 in Silvolde en in 1943 tot priester gewijd.
Hierna werkte hij als kapelaan in Maarsen. Vervolgens was hij tot 1956 econoom op het klein seminarie te Apeldoorn. Daarna was hij verbonden aan het filosoficum Dijnselburg in Zeist. In 1965 benoemde kardinaal Alfrink hem tot plebaan van de kathedrale kerk in Utrecht. Een plebaan is een priester die voltijds belast is met pastorale taken in de parochie die verbonden is aan een kathedraal. Hij werd per 1 oktober 1969 benoemd als pastoor in Didam. Na een ziekte overleed hij in 1977.

F.A. Gilsing
Periode: 1977-1978 en 1987-1991
Geboren in 1911 in Didam en in 1936 tot priester gewijd.
Hierna werkte hij als kapelaan in Klazinaveen, Montfoort en Hilversum. In 1951 werd hij benoemd als bouwpastoor te Ens in de Noordoostpolder. Vervolgens werd hij in 1960 pastoor in Assen en in 1962 volgde een benoeming tot deken. In 1970 ging hij met emeritaat en kwam terug naar Didam. Hij deed pastoraal werk binnen de Martinus- en Mariaparochie. Na de dood van pastoor Kolks werd hij een jaar waarnemend pastoor van de Mariaparochie. Hij overleed enkele dagen na zijn vijfenvijftigjarig priesterschap in 1991.

J.W.H. Leisink
Periode: 1978-1987
Geboren in 1937 in Drempt en in 1964 tot priester gewijd.
Hierna werkte hij als kapelaan in Weerselo, Loenen en Enschede. Vanaf 1974 was hij pastoor in Enschede. Op 29 januari 1978 volgde zijn benoeming als pastoor in Didam. Pastoor Leisink was een energiek werker en een groot voorstander van oecumenische samenwerking. Op 1 augustus 1987 vertrok hij naar zijn nieuwe parochie in Goor.

Geen foto beschikbaar

H. Jacobs (interim-periode/waarnemend)
Periode: 1987-1988
Geboren in 1937 en in 1964 tot priester gewijd. Hierna werkte hij als kapelaan in De Meern, Winterwijk en Utrecht. Vervolgens werd hij benoemd als pastoor in Duiven. Hij werd met ingang van 10 oktober 1987 voor twee dagen per week uitgeleend aan de Mariaparochie. Hij vertrok in 1988 (vanuit Duiven-Didam) naar zijn nieuwe standplaats Losser.

B.H.M. Reerink
Periode: 1989-2000
Geboren in 1951 in Steenwijkerwold en in 1985 tot priester gewijd. Hierna volgde zijn aanstelling tot pastoor in Deventer. Op 1 januari 1989 werd hij benoemd tot pastoor van de Maria- en Martinusparochie in Didam. Ook werd hij verantwoordelijk voor de zielzorg in de Mariaparochie in Loil. In 1997 werd hij dit ook van de Antoniusparochie in Nieuw-Dijk. Na de periode Didam ging hij werken in Losser.

In de periode 2000-2003 was deken H.J.M. van Merm als waarnemer verantwoordelijk voor het pastorale werk binnen de parochie. Op 1 december 2003 benoemde de aartsbisschop een team voor Didam, Loil en Nieuw Dijk. Pastoor werd B.H. Aarsen. Samen met pastoraal werkster M. Dijkman en diaken Th. Reuling kregen zij de opdracht te werken aan een fusie van de parochies in de driehoek Didam, ’s-Heerenberg, Wehl. De ontwikkelingen in de kerk, niet alleen de terugloop van het aantal priesters en pastoraal werkers, ook de afname van de betrokkenheid van parochianen, maakten het noodzakelijk om krachten te bundelen en efficiënt met de geldmiddelen om te gaan. In 2005 gingen de Martinus- en de Mariaparochie samen en werd de Martinuskerk gesloten en afgebroken. Vanaf dat moment zijn er drie kerken in gebruik voor vier parochies.
Op 1 januari 2010 was de fusie een feit. Deze grote fusieparochie is genoemd naar de aartsengel Gabriël.

B.H. Aarsen
Periode: 2003-2019.
Geboren in 1953 en in 1997 tot priester gewijd.
Na zijn priesterwijding werd hij benoemd tot pastoor in Bemmel en Haalderen. Vanaf 2000 was hij dit ook in Gendt en Doornenburg. Hij werd in 2003 benoemd tot pastoor van het parochieverband Didam-Loil-Nieuw-Dijk, ’s-Heerenberg en Wehl. Pastoor B.H. Aarsen ging op zondag 2 juni 2019 met emeritaat.

Overzicht van kapelaans, medepastoors en assistenten van de Mariaparochie

NaamFunctiePeriode
M.G. Asmakapelaan1961-1964
W.C. Vernooykapelaan1964-1967
J.A. Alberskapelaan1967-1971
W.J.M. Pohlmankapelaan
W.A. Grol MSCkapelaan1972-1974

Sinds 1961 had Didam twee parochies, de Heilige Martinus (Martinusparochie) en OLV van Altijddurende Bijstand (Mariaparochie). Soms waren er tijdelijke assistenten werkzaam. De zielzorg werd steeds vaker uitgeoefend binnen een inter-parochieel verband. Er waren steeds minder priesters beschikbaar voor de vele werkzaamheden binnen de parochies. Dit was met name het geval toen in 1977 pastoor L.G. Koks overleed. Ook werden er pastoraal werkers aangesteld. Dit was voor het eerst het geval in 1980 toen zuster M.E. (Maria) Welters werd aangesteld

NaamFunctiePeriode
A.A.J. Langkampmedepastoor1978-1990 (zie ook Martinusparochie)
H.A.M. IJzereefmedepastoor1978-1981 (zie ook Martinusparochie)
A.A.J. Langkampmedepastoor1978-1990 (zie ook Martinusparochie)
M.A. Welterspastoraal werker1980-1985
J.J. Scholten OFMmedepastoor1981-1986 (zie ook OLV Maria (Loil))
F.A. Gilsingemeritus/priester1987-1991 (zie ook OLV Maria (Didam))
F. Th. Effingemeritus/priester1987
J.M. Vospastoraal werker1988-1990
G.M. Griffioenmedepastoor1991-1997 (zie ook OLV Maria (Didam))
D.A.M. Benders-Bloemkolkpastoraal werker1993-2000
J.A.M. Goemanpastoraal werker1997-2003
M.J.G. Boschmedepastoor1998-2005 (zie ook OLV Maria (Didam))
A.T.M. Hoffschultepastoraal werker2001-2003
M. Dijkmanpastoraal werker2003-2016
Th. Reulingpastoraal werker*vanaf 2005
W. van Essenpriester2007-2010
C. Verrips-van Gesselpastoraal werker2008-2013
G. van der Ploegpastoraal werkervanaf 2016
  • Onbezoldigd diaken vanaf 1998 en vanaf 2005 officieel benoemd

De parochie H. Gabriël

Geloofsgemeenschappen
Sinds 1 januari 2010 maken de parochies H. Martinus/H. Maria OLV, Didam, H. Antonius van Padua, Nieuw-Dijk en OLV Onbevlekt Ontvangen, Loil, deel uit van de fusieparochie H. Gabriël. Sinds die tijd wordt gesproken van geloofsgemeenschappen en hierbij zijn de twee Didamse parochies (Martinus en Maria) samengegaan tot één geloofsgemeenschap. De Gabriëlparochie bestaat in totaal uit elf geloofsgemeenschappen, onderverdeeld in vier clusters. De geloofsgemeenschap Didam vormt samen met Beek, Loil en Nieuw-Dijk cluster 2.

Pastoraal team
Het pastoraal team bestaat uit pastoor J. Jansen (hoofdverantwoordelijk vanaf 2013), pastor B. Aarsen, pastoraal werker G. van der Ploeg en diaken Th. Reuling, bijgestaan door diaken L. Feijen en verder ondersteunt door emeritus pastores.

Parochiecentrum
Sinds 2011 is het parochiecentrum Martinus-Maria in Didam het centrale punt van de hele parochie H. Gabriël en heeft het pastoraal team er haar werkplekken. Ook het secretariaat en de parochiële drukkerij is er gehuisvest.

Bronnen:

  • Kerkenboek Didam, Geloven rond de Diemse toren, duizend jaar kerkgeschiedenis
  • J.A.B. Beursken, blz. 407 t/m 426, (Nijmegen 2000)
  • Nieuw-Dijk van A tot Z, 100 jaar parochie en parochianen (Duiven 2011 )