Disclaimer

Copyright
De Oudheidkundige Vereniging Didam (hierna OVD) biedt aan belangstellenden de informatie op deze webpagina’s aan, maar behoudt het copyright op deze pagina’s en het copyright op alle afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze pagina’s. Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op en van deze webpagina’s, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van de OVD.

Het is wèl toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze webpagina’s en/of onderdelen van deze pagina’s, in originele vorm, te kopiëren naar uw computer. Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, om deze webpagina’s te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze pagina’s op te nemen, onder vermelding van de bron.

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de webpagina’s van www.ovd-didam.nl worden als service aangeboden door de OVD. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de webpagina’s, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers, die via deze webpagina’s benaderbaar zijn.