Schutterij De Eendracht

De oprichting

Schutterij De Eendracht is de oudste schutterij van Didam. Ze werd opgericht in 1875 voor de kern van Didam. De oprichter was de toenmalige (protestantse) burgemeester jonkheer Van der Does en de oprichting heeft waarschijnlijk in de buurtschap Holthuizen plaatsgevonden. Geleidelijk aan is de schutterij in de kern, het dorpscentrum van Didam, terecht gekomen. Hoeveel leden de schutterij bij oprichting had is niet bekend, maar gezien het feit dat De Eendracht de eerste schutterij was, zullen dat er waarschijnlijk een behoorlijk aantal geweest zijn. In 1897 kreeg De Eendracht bij Koninklijk Besluit de goedkeuring op de statuten.

Het eerste bestuur werd gevormd door M. Kok (voorzitter) en A. Vlemminks (secretaris). De eerste koningen waren Beernd Botteram (schutterskoning) en Jo Peters (ruiterkoning) in het jaar 1922. Beernd Botteram was ook de eerste commandant van De Eendracht. Vanaf de oprichting heeft de schutterij een beschermheer gehad, namelijk de notaris van Didam. Alleen de eerste beschermheer was burgemeester jonkheer Van der Does. De huidige beschermheer (2012) is J.G.H. Laarberg, traditioneel de notaris van Didam.

Programma schuttersfeest in 1897
Programma 25-jarig bestaan in 1900

Clubkleuren en vaandel

De clubkleuren van de schutterij zijn groen en wit. De schutterij telde in 2005 ongeveer 280 leden die bijna allemaal uit de kern van Didam komen. Een belangrijk en kostbaar bezit van De Eendracht is het koninginnevaandel uit 1898, het jaar waarin koningin Wilhelmina werd ingehuldigd. De opdracht op het vaandel doet vermoeden dat dit vaandel door de koningin ter gelegenheid van haar troonsbestijging aan de schutterij is geschonken, zeker is dit echter niet.

100-jarig jubileum

De afgelopen jaren hebben er nogal wat feestelijkheden plaatsgevonden. In 1975 vierde De Eendracht haar honderdjarig jubileum. De uniformering van de leden werd herdacht in 1978 en het 125-jarig jubileum werd gevierd in 2000. In dat jaar 2000 is het jubileumboek ‘Wij van De Eendracht’ uitgegeven. In dit boek staan veel wetenswaardigheden over de schutterij en haar leden. Helaas zijn veel feiten en gegevens van 1875 tot 1928 verloren gegaan door een brand. De Eendracht beschikt niet over een eigen muziekkorps. Harmonie De Club begeleidt De Eendracht muzikaal al sinds mensenheugenis.

Schutterslied van de Eendracht

Wij van De Eendracht
feesten met elkaar.
Wij zijn allen vrienden,
meer dan honderd jaar.
Feesten doen we hier te samen,
Iedereen is blij.
Schuttersfeest is onze liefde,
Daarom zingen wij.
Wij van De Eendracht
feesten met elkaar.
Wij zijn allen vrienden,
meer dan honderd jaar

De Eendracht en de Club in 1930  voor het ‘Dunselmanhuis’ aan de Raadhuisstraat
Bij het eeuwfeest in 1975 

Bronnen:

  • Wessel van, H., Didam 1815-2005, Een Liemerse plattelandsgemeente, hoofdstuk Schutterswezen, blz. 363 – 365 (Didam 2008)