Dialectwoord en -verhaal van het 1e kwartaal 2024

Als woord van het kwartaal hebben we gekozen voor het woord euj.
Euj betekent schuchter, timide. Hi-j sting dao heel euj te kie:ke.

A’s de kat van huus is ……..

Vrogger hah iedereen buute-af d’r wel ‘n bitje boerderi’j d’r bi-j , dus ‘n paar tuute ,’n tröpke verkus, de grotere harre ok ‘n paar melkbeeste en dah hiel in da’j ok veurraod voer hah veur ow veestapel, dus heuj op de slie:te en heksel um te streu:je en brök en mael um te voere.
Da’s natuurluk kaeske veur de muu:s, bi-j  ieder hofstaejke lie:pe wel ‘n paar katte rond te kuiere die dan die muu:s wel weg hielle.
Moh op ‘n keer hah vrouw Raosing  bi-j nao gin kat meer um de keet lope, ze merkte dah d’r steeds meer muu:ze rondliepe in hun bes wel groot achterhuus.
De jonges uut de buurt heurde dah en die bedeen de achterban opgetrommeld, jao zoiets mo-j tege zukke lummels zegge, van oldsheer we-j  a-j  zoiets heur, dan mo-j  mekaa helpe, da´s naoberschap…. jao toch!
Ook W.W. uut Greffekemp wier d’r bi-j  geneug, den werkte bi-j de werktuugevereniging en den hah zat  jute  zaodzakke  umdah  hi-j völ op de boer kwam um te dösse.
Allemaol op  kattejach, in ‘n tied van 2 dage harre ze wel 30 katte bi-j  mekaa.
De jonges van naober J, ginge veurop meh 2 mooie tamme poesjes, ze lie:te ze eers aan vrouw Raosing zie:n: ze von ‘t prachtige dierkus.
Wei’j wa’j  doe  zei 1 van de jonges haal moh efkes ‘n schöltje melk, dan zette wi-j dah wel effe baove neer, vas naeve ‘t loek, dan könne ze d’r vas ‘n bitje aan wenne en ze könne ‘t wel hemme want ze zie:n d’r bes nog wel ‘n bitje gellig uut.
Moedes nao binne toe um melk te hale en de gebruu:rs nao buute toe um de andere raddraejers te winke meh hun veurraod katte.
In ‘n tied van ‘n roef ware de zakke laeggeschud en liepe d’r meer as 30 katte in ‘t grote achterhuus.
D’n andere dag ginge de bruurkes J. nog effe nao vrouw Raosing en vroege heel euj: hoe geet ‘t meh de poesjes?
Now zei vrouw Raosing: ‘k wil nie poche, mao wah könne die paar katte ‘n slomp melk aan, wah ‘n stel sloekers zun dah!
De jonges dachte bi-j hun eige, mao goe:d dah‘t minske nieh baove kan komme. Ze zol strukele aover den trop  katte.
De gebruu:rs wierre d’r nog ‘n keer goe:d aan herinnerd want in die dage spölde Gerrit Raosing  geregeld veur Sinterklaos en zo kwam de Goedheiligman ongeneug bi-j de fam. J. en gaf de lummels flink onder uut de zak. ‘n Posje smeer  verdiende ze-veur alles wah ze  uutvrate!
Sint haopte dah ze meh ‘t older worre ‘n bitje meer sjoege zolle kriege en slaot af meh de boodschap dah hi-j de raekels in de gate zol holle!
Heel bedrette en kats van slag heurde de bruu:rs ‘t verhaal van den beste Sint aan en ze belaofde hun laeve te betere.
Mao één ding bleef aoverend: Vrouw Raosing hah ‘n mooi tröpke katte!!

Henk Gieling