Werkgroep Dialect en Folklore

Oprichting

In 2018 is de werkgroep Dialect en Folklore opgericht. Deze werkgroep gaat zich met name bezig houden met het vastleggen en uitdragen van de taal en de folklore van Die:m. Het vastleggen van het Die:mse dialect gebeurt volgens de WALD-spelling. WALD staat voor Woordenboek Achterhoek en Liemerse Dialecten. Deze spelling is vastgelegd door het voormalige Staring Instituut, thans Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem. Daarbij geldt: schrieve zoas ’t wudt uutgespraoke.

Ook heeft de werkgroep de intentie om het bestaansrecht van het Die:mse dialect te bevorderen en de jeugd daarvoor ook enthousiast te krijgen.

Leden van de werkgroep

Elly Winters – Meurs
contactpersoon

Om contact op te nemen met de werkgroep:

Overige leden van de werkgroep

De werkgroep bestaat verder uit de volgende personen:       
Willie Thijssen, Ans Otten-Baakman, Maria Wigman-Schaars, Jan Tiemissen en Henk Gieling

Over het Die:ms dialect

Het Die:ms dialect valt onder de Liemerse dialecten. De Liemers behoort taalkundig tot het Nederfrankisch dialectgebied en daarbinnen tot het Kleverlands. Dit in tegenstelling tot het Nedersaksisch dialect, dat onder meer in de Achterhoek en de Oost-Veluwe voorkomt.

Op de eerste bijeenkomst werd de werkgroep bijgepraat door Lex Schaars, de grondlegger van het woordenboek, project WALD. Lex is als vrijwilliger verbonden aan het ECAL in Doetinchem. Hij gaf aan, dat op 22 november 2018 alweer de elfde uitgave van het project WALD-woordenboek wordt uitgebracht.

De werkgroep wil ook graag een vervolg geven aan het levenswerk van Eef Willemsen ‘Zo zegge wi-j dah in Die:m!’ door middel van korte verhalen in ons kwartaalblad DOEN of uitgifte van boekjes in het dialect. Daarbij moet ook de naam van Frans Loeters genoemd worden. Hij schreef jarenlang verhalen in het Die:ms dialect in weekblad De Liemers onder de naam ‘Oaver ’t hekke’. Een voorbeeld hiervan is Kesmus 1944 – Kesmus 1994.

Maar Nol Tinneveld was de eerste die in de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw volksverhalen in de Liemers in het dialect opnam met een bandrecorder. Deze verhalen werden in 1976 gepubliceerd onder de naam ‘Vertellers uit de Liemers, bijeengebracht en toegelicht door A. Tinneveld als speciale uitgave van Neerlands Volksleven.

De vergaderfrequentie van de werkgroep is 1x per maand, afhankelijk van de agendapunten, de ontvangen vragenlijsten van ‘GRALD’ (Grammatica Achterhoekse en Liemerse Dialecte) en eventuele WALD-verzoeken. Elk kwartaal wil de werkgroep een verhaal/gedicht en een woord/spreuk van het kwartaal lanceren.

Dialectwoord en -verhaal van het 1e kwartaal 2022

Dialectwoord en -verhaal van het 2e kwartaal 2022

Dialectwoord en -verhaal van het 3e kwartaal 2022

Dialectwoord en -verhaal van het 4e kwartaal 2022

Dialectwoord en -verhaal van het 1e kwartaal 2023

Dialectwoord en -verhaal van het 2e kwartaal 2023

Dialectwoord en -verhaal van het 3e kwartaal 2023

Dialectwoord en -verhaal van het 4e kwartaal 2023

Dialectwoord en -verhaal van het 1e kwartaal 2024

Enkele publicaties in Die:ms dialect

  • ’t Is waor gebeurd…, mien bruur kan getuuge, Die:mse volksverhalen, deel 1 van Eef Willemsen
  • ’t Is waor gebeurd…, mien bruur kan getuuge. Die:mse volksverhalen, deel 2 van Eef Willemsen
  • ’t Is waor gebeurd…, mien bruur kan getuuge. Die:mse volksverhalen, deel 3 van Eef Willemsen
  • ’t Is waor gebeurd…, mien bruur kan getuuge. Die:mse volksverhalen, deel 4 van Eef Willemsen
  • Zo zegge wi-j dah in Die:m, Die:ms plat. Woorde, uutdrukkinge, spreuke en gezegde deur Eef Willemsen

Bronnen