Schutterij St. Martinus

Oprichting

Op 19 december 1920 besloten 53 inwoners van de buurtschap Greffelkamp een eigen schutterij op te richten. De oprichtingsvergadering vond plaats bij café Jan Koenders. Op 21 april 1921 kwam de koninklijke goedkeuring en was de oprichting een feit. Als naam werd Sint Martinus gekozen, de patroonheilige van de parochie waar Greffelkamp toebehoort. Waarschijnlijk heeft het schuttersleven in Greffelkamp diepe wortels, omdat vroeger in Greffelkamp veel lage adel woonde. Sint Martinus is de enige schutterij met een eigen clubgebouw, namelijk aan de Manhorstweg. Het is ook de enige schutterij die twee schutters heeft die met dubbelloops jachtgeweren schieten om eresaluutschoten te lossen. De vereniging heeft geen eigen clubkleuren. Op dit moment telt de vereniging meer dan 300 leden en tien ereleden. Samen met de drumfanfare zijn deze verenigingen de ‘trots’ van Greffelkamp.

Eerst blad van de statuten
Bestuur in 1927

Activiteiten

Op 6 juni 1921 vond het eerste schuttersfeest plaats. Daaraan namen 99 leden deel, 60 schutters, 26 ringrijders per fiets en 13 jongelingen beneden de 18 jaar. De fiets bij het ringrijden werd jaren later vervangen door een paard. Vanaf 1960 gebeurt het ringsteken achter op een bak van een tractor. Tot en met de jaren zestig werd er steeds op een schietschijf geschoten. De schijf werd daarna vervangen door lepeltjes. Veel leden werden benoemd in functies zoals bestuur, commandant, officieren te paard en te voet, vaandeldrager, erewachten en bielemannen.

Vanaf 1930 doen alle Didamse schutterijen mee aan de gezamenlijke hulde aan de plaatselijke kerkelijke autoriteiten en het gemeentebestuur. Tijdens de oorlogsjaren lag praktisch het gehele schuttersgebeuren stil. In 1938 was de schutterstent geplaatst nabij Café Koenders en dat bleef bijna 40 jaar zo. Vervolgens werd de tent geplaatst bij de clubgebouwen, eerst aan de Van Voorstweg en daarna aan de Manhorstweg.

In 1966 werd voor het eerst begonnen met de kinderspelen. Tot de dag van vandaag is dat zo gebleven. In 1981 werd er een nieuw keurkorps opgericht. Deze groep organiseert sindsdien het vogelknuppelen voor de dames en het kruisboogschieten. In 1993 kwam er een majorettengroep en sinds 1996 is aan de vereniging een jeugd- en een aspirantvendeliersgroep toegevoegd.

Vaandel van St. Martinus
Receptie zestigjarig bestaan

Bronnen: