Monumentencommissie Montferland

Inleiding

In de gemeente Montferland is een gemeentelijke monumentencommissie actief. Deze commissie adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over:

  • toepassing van de Monumentenwet 1988 (per 1 juli 2016 vervangen door de Erfgoedwet)
  • toepassing Wet op de Archeologische Monumentenzorg
  • uitvoering van de gemeentelijke Erfgoedverordening
  • uitvoering van het cultuurhistorisch beleid van de gemeente Montferland
  • aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten
  • bevordering van het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente
  • alle overige aangelegenheden die van belang zijn voor de behartiging van het cultuurhistorisch erfgoed

Vincent van Vuuren

Hij heeft namens de Oudheidkundige Vereniging Didam zitting in de Monumentencommissie Montferland. Hij is bouwtechnisch deskundige.

Samenstelling

De monumentencommissie bestaat uit zeven leden en zij hebben de volgende achtergrond:

1 lid namens de Oudheidkundige Vereniging Didam
1 lid namens de Heemkundekring Bergh
1 lid is restauratie-architect
1 lid is streekarchivaris ECAL en vertegenwoordiger van Stichting Huis Bergh
1 lid is bouwhistorisch/bouwtechnisch deskundige en lid Nationaal Restauratie Centrum
1 lid is bouw- en architectuurhistoricus
1 lid is deskundige op het gebied van de locale cultuurhistorie
Daarnaast wijst het college een ambtenaar aan als secretaris van de commissie. Deze ambtelijk secretaris is geen lid van de commissie en heeft in de commissie enkel een adviserende stem.

De monumentencommissie vergadert in de regel 1 keer per maand. Deze vergaderingen zijn (in principe) openbaar en worden vooraf bekend gemaakt in het Montferland Nieuws.

Monumentenprijs

Op initiatief van de Heemkundekring Bergh en ondersteunt door de Oudheidkundige Vereiniging Didam werd in 2006 door de gemeente Montferland de jaarlijkse monumentenprijs in het leven geroepen. Beide verenigingen nomineren jaarlijks elk drie monumenten waarbij onder meer gelet wordt op de wijze waarop met het monument wordt omgegaan en eventuele verbouwingen en aanpassingen hebben plaatsgevonden. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.500,-, een pentekening van het monument en een speciaal schildje voor aan de muur.

Monumentenprijs 2019

Boerderij ‘De Linde’ aan de Manhorstweg 12 in de buurtschap Greffelkamp (Didam).

In 2017 en 2018 werd geen monumentenprijs uitgereikt.

Monumentenprijs 2016

Rembrandtmolen aan de Molenweg 10 in Kilder.

Monumentenprijs 2015

Boerderij Vinkwijkerhof aan de Vinkwijkweg 10 in Zeddam.

Monumentenprijs 2014

De pastorie bij de Nederlandse Hervormde kerk aan de Ettemastraat 1 in Zeddam

Monumentenprijs 2013

Havezate De Luynhorst aan de Luijnhorststraat 9 in Didam (buurtschap Greffelkamp)

Monumentenprijs 2012

Pastorie van de St. Martinuskerk aan de St. Jansgildestraat 56 in Beek.

Monumentenprijs 2011

Woonhuis ‘De Toornkamp’ aan de Dijkststraat 39 in Didam (Oud Dijk)

Monumentenprijs 2010

Woonhuis aan de Sint Jansgildestraat 2 te Loerbeek

Monumentenprijs 2009

Voormalige kosterswoning aan de Deken Reuvekamplaan 3 te Didam

Monumentenprijs 2008

Voormalige onderwijzerswoning aan de Eltenseweg 2 te Stokkum

Monumentenprijs 2007

De Julianawijk te Didam

Monumentenprijs 2006

De R.K. Pastorie aan het Mattheusplein 2 te Azewijn