Werkgroep Publicaties

Doel

De voornaamste doelstelling van de Oudheidkundige Vereniging Didam is het terugwinnen op het verleden van de geschiedenis van Didam en het doorgeven daarvan aan de huidige generatie. Deze werkgroep tracht dit doel te bereiken door het bestuderen en vastleggen door middel van publicaties.

Leden van de werkgroep

Jan Beursken
Coördinatie, lees- en eindredactie

Contact met de werkgroep:

Redactieleden

Henk Stevens (layout, vormgeving, leesredactie, tekst en correctieverwerking) en Theo te Wil (leesredactie)

Coördinatie bezorging

Maria Wigman en Eef Wigman

Resultaten

Uitgifte publicaties

Het uitgeven van publicaties is onder te verdelen in de navolgende drie groepen.

 • Het jaarboek Aover Diem (voor 2020 Oaver Diem)
 • Speciale uitgaven met een bepaald thema

Het jaarboek Aover Diem

De jaargangen 1987 tot 1997 hadden geen titel. Vanaf 1997 (10e jaargang) kreeg het de benaming Oaver Diem. En vanaf 2020 werd de benaming Aover Diem (overeenkomstig de WALD-spelling). Voor de leden is het jaarboek gratis. Wilt u een overzicht van de reeds uitgegeven jaarboeken of wilt u weten of een bepaald jaarboek nog op voorraad is, klik hier.

Speciale uitgaven met een bepaald thema

Door of in samenwerking met onze vereniging werden de volgende speciale publicaties uitgebracht. 

 • Bezetting en bevrijding van Didam (1990 en 1995)
 • 100 jaar Albertus Stichting (1991)
 • Diemse minse (1992)
 • Kadastrale Atlas Didam 1832 (1995)
 • Didam Toen en Nu (1996)
 • 100 jaar bankieren in Didam (1997)
 • ’t Is waor gebeurd…, mien bruur kan getuuge deel 1 en 2 (1997 en 2000)
 • 10-jarig bestaan O.V.D., infoboek (1998 en 2001)
 • Kerkenboek, geloven rond de Diemse toren (2000)
 • Jaar van de Boerderij (2003)
 • Didam in de twintigste eeuw (2007)
 • Didam 1815-2005, een Liemerse plattelandsgemeente (2008)
 • Nieuw-Dijk van A tot Z (2011)
 • Wandelroute ‘Mooi in Montferland’ (2012)
 • Jubileum fotoboek ‘Diem deur de jaore hen’ (2012)
 • De Maatschappij van Weldadigheid (2013)
 • Zo zegge wi-j dah in Die:m (2014)
 • ’t Is waor gebeurd… mien bruur kan getuuge (2015)

Wilt u weten of een speciale publicatie nog op voorraad is, klik hier.

Werkwijze jaarboek

Het kiezen van een onderwerp voor het jaarboek of een speciale uitgave kan toevallig of doelbewust zijn. Toevallig komt men soms in het bezit van een bijzonder document, foto of ander materiaal. Bijzonder genoeg om de interesse te wekken en op onderzoek uit te gaan naar het verhaal dat er bij hoort. Het speurwerk richt zich op drie hoofdgroepen:

 • Mondelinge overlevering
 • Archiefonderzoek
 • Literatuuronderzoek

Datzelfde geldt natuurlijk ook voor onderzoek naar onderwerpen die bewust gekozen worden. Na het verzamelen van gegevens volgt een eerste opzet van het artikel: de hoofdlijn oftewel, de rode draad.

Het daarna uitgewerkte concept wordt door de redactie gelezen en van opmerkingen/taalcorrecties voorzien. Deze worden besproken en – in overleg met de auteur – bijgestuurd. De eindredactie bepaalt vorm en inhoud van een publicatie. Tot slot maakt de eindredactie haar keuze kenbaar aan het bestuur, onder wiens verantwoordelijkheid de publicatie plaatsvindt. Daarna maakt de penningmeester de nodige afspraken met de drukker.

Bezorging van de publicaties

De bezorging van de publicaties wordt gecoördineerd door Eef en Maria Wigman. Zij maken daarbij gebruik van een aantal ‘wijkbezorgers’. Leden die buiten Didam wonen (m.u.v. centrum Zevenaar, die bezorgd worden) ontvangen de publicaties en het kwartaalblad DOEN in principe per post en betalen € 10,00 per jaar extra voor de verzendkosten.