Mariakapel Nieuw-Dijk

Inleiding

“Evenals op meerdere plaatsen heeft onze parochie ook een Mariakapel gekregen en we moeten zeggen dat het een zeer mooi gebouw is geworden voor onze Hemelse Moeder. Ze is gebouwd in een hoek van de pastorietuin dicht bij de Smallestraat.” Zo begon pastoor Van Gendt de kerkberichten in het weekblad De Liemers van 18 december 1954. Het initiatief tot het bouwen van een kapel ging uit van het bestuur van de Oranjevereniging, omdat 1954 was uitgeroepen tot Maria-jaar. Het ontwerp van de kapel was in handen van Ir. Th.J. van Gendt (broer van de pastoor) en werd uitgevoerd door de metselaars Jansen in dienst van de plaatselijke aannemer Jan Egging. Pastoor Van Gendt zorgde voor de aanschaf van een Mariabeeld en glazenier Frans Balendong uit Haarlem leverde twee gebrandschilderde raampjes. Op zondag 12 december 1954 – na de Hoogmis – trokken velen in processie naar de kapel onder het zingen van ‘U o Koningin’. Pastoor Van Gendt bedankte voor de inzegening van de kapel en het Mariabeeld allen die door hun financiele bijdragen de bouw mogelijk hadden gemaakt. Tevens bedankte hij allen die er aan hadden meegewerkt. Na de inzegening werd het Marialied ‘Wees gegroet o Sterre’ gezongen. Hierna deed de pastoor een beroep op de jeugd om op weekbeurt te zorgen voor onderhoud.

Nieuw-Dijk nam na de Tweede Wereldoorlog jaarlijks deel aan de dodenherdenking in Didam. Na de bouw van de Mariakapel gebeurde dat vanaf 1955 jaarlijks met een Stille Tocht in Nieuw-Dijk. De deelnemers liepen vanaf Gradus Smits naar de kapel voor een hulde en vervolgens naar de kerk voor een herdenkingsdienst. Bij de bouwplannen van de kapel was inbegrepen het aanbrengen van een gedenkteken met de namen van de oorlogsslachtoffers in de parochie. Op 4 mei 1960 werden twee gedenkplaten van de slachtoffers uit Nieuw-Dijk in de Mariakapel onthuld. De namen zijn:

O. Gerritsen, Th. Gerritsen, B.J. Verwaaijen, H.J. Hubers, W.Th. van den Berg, A.F. van den Berg, M. Driessen, A.H. Burgers, P.J. Bodde, B.J. Bodde, J.B. Raben, J.A. Menting, A. Menning, J. Baakman, G.W. Heijnst en A.J. Bosman.

Boven de twee gedenkplaten werd ook een plaat aangebracht met de tekst ‘Zij die voor het vaderland hun leven gaven’.

In de jaren zeventig werd de belangstelling voor de jaarlijkse herdenking op 4 mei in Nieuw-Dijk steeds minder en kwam er een einde aan de Stille Tocht. Jaarlijks kan nu deelgenomen worden aan de herdenking van alle slachtoffers bij het oorlogsmonument aan het Lieve Vrouweplein in Didam.

De kapel van 1954
Gedenkplaten oorlogsslachtoffers

Bronnen:

  • Staring, Frans., Van Bosmark tot kerkdorp 75 jaar Nieuw-Dijk (Doesburg 1986)
  • Thijssen, Willie., Nieuw-Dijk van A tot Z (Duiven 2011)
  • Didam in de twintigste eeuw, jaar 1947 (Didam 2007)
  • Weekblad De Liemers van 18 december 1954