Koninklijk lintje Wim Lubbers

Niets vermoedend werd Wim op 26 april naar ‘s-Heerenberg gelokt om daar uiteindelijk te worden benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Al sinds 1980 legt hij met zijn camera culturele en maatschappelijke gebeurtenissen in Didam vast. Zijn jarenlange vastlegging op film van evenementen en gebeurtenissen heeft geresulteerd in een enorm breed
scala aan onderwerpen. Een greep hieruit: Nieuwjaarsduik, carnaval, molendagen, Sinterklaas, Didamse
weekmarkt, kermis en meimarkt, Oudheidkundig Vereniging Didam (OVD), voetbalclub DVC’26, Muziekvereniging De Club, Koningsdagen, Dodenherdenkingen, het proces van herstructurering in de jaren 2017/2018 rond het onttrekken van kerken, de slotvieringen en last but not least, de Didamse schuttersfeesten.

De films worden door Wim bewerkt en veelal geplaatst op het YouTube kanaal van de OVD. Zo worden deze vastgelegd en bewaard voor het nageslacht. Wim, namens het bestuur van de OVD, van harte gefeliciteerd.

Wim Lubbers samen met burgemeester Harry de Vries
Foto: José Vierwind
Een OVD-delegatie aanwezig bij de benoeming van Wim Lubbers als lid in de Orde van Oranje Nassau voor Huis Bergh.
V.l.n.r.: Harry Peters, Henk Kuppens,
Jan Beursken, Wim Lubbers en Rudy Staring
Foto: José Vierwind