Aover Diem 2023

Presentatie jaarboek

Na sluiting van de algemene ledenvergadering en een korte pauze was er een muzikaal intermezzo door Paul Mulder en Theo Scholten. Daarna stond de presentatie van het jaarboek Aover Diem 2023 centraal.
De werkgroep Boerderijen en zes auteurs gaven inhoud aan 136 pagina’s vol Die:mse historie met vele bijzonderheden. Het boek is voor leden gratis. Voor niet-leden is het boek bij Boekhandel Kuppens te koop voor 12,50 euro of bij de OVD, elke maandagavond tussen 19.00 en 21.30 uur. Klik hier voor meer informatie.

Henk Stevens in de bloemetjes

Henk Stevens werd tijdens de presentatie van het jaarboek door de voorzitter toegesproken en in de bloemetjes gezet, omdat hij al dertig jaar zorgdraagt voor inhoud als auteur en ook al vele jaren de opmaak verzorgt. In 1993 is Henk (hij was toen al een paar jaar penningmeester) begonnen als redactielid en hij verzorgde toen ook de lay-out. Dat heeft hij twaalf jaar gedaan tot 2005 en Henk was erbij toen het jaarboek in 1997 de passende naam Aover Diem kreeg. In de periode daarna tot 2014 was hij redactielid en vanaf 2014 tot nu verzorgt Henk de lay-out en de vormgeving, is hij redactielid en verzorgt hij correcties en tekstverwerking.

Huldiging Henk Stevens
Foto: Wim Lubbers