Schutterij St. Isidorus

De oprichting

Omdat een eigen schutterij toch enige status geeft aan een buurtgemeenschap kon de buurtschap Oud-Dijk natuurlijk niet achterblijven bij de rest van Didam. Vandaar dat in 1930 enkele personen het tijd vonden voor de oprichting van een eigen schutterij in Oud-Dijk. De oprichtingsvergadering was op 3 augustus 1930 in café ‘De Stoommolen’ van H.J. Ketels aan de Dijksestraat. Er werd een tijdelijk bestuur gevormd door de heren H. Otten, Th. Reuling, W. Jansen, A. Raedeman, Th. Verheij en J. Gies. De oprichting vond plaats op 19 april 1931 in café ’t Hagendoorntje’ van de familie Raedeman aan de Ravenstraat, tegenover ‘De Stoommolen’.

Ruim dertig Oud-Dijkers gaven zich meteen op als lid en kapelaan Smit werd benoemd tot geestelijk adviseur. De schutterij kreeg de naam Sint Isidorus omdat hij de patroonheilige is van de boeren en de buurtschap Oud-Dijk in die tijd hoofdzakelijk uit boeren bestond. De verenigingskleuren zijn blauw en wit. De vlag van het vaandel kent dan ook alleen die twee kleuren. Het motief is zodanig dat de vlag diagonaal is verdeeld van linksboven naar rechtsonder waarbij het onderste deel wit is en het bovenste deel kobaltblauw.

Bestuur in 1956
Bestuur in 1976

Eerste schuttersfeest

De burgemeester wilde in 1930 nog geen vergunning afgeven tot het houden van een schuttersfeest; waarschijnlijk omdat er nog geen formele oprichting had plaatsgevonden. Echter, tijdens de eerstvolgende ledenvergadering op 19 april 1931 onder voorzitterschap van Gradus Loeters, werden de notulen goedgekeurd en was Schutterij Sint Isidorus in Oud-Dijk een feit. Het eerste schuttersfeest kon plaatsvinden en dat gebeurde op 7 en 8 juni 1931.

Activiteiten

Het belangrijkste doel van de schutterij is het bevorderen van de saamhorigheid in de buurtschap, onder meer door het jaarlijkse schuttersfeest en het schuttersbal in januari. Daarnaast neemt Sint Isidorus jaarlijks deel aan de kringdag in Didam en verder bezoekt de schutterij in de regel eenmaal per jaar een concours buiten Didam. Sint Isidorus organiseert elk jaar – een week voor het schuttersfeest – een mini-schuttersfeest voor de bejaarden van Didam. In 1994 organiseerde Sint Isidorus het Federatief Koningschieten. Sint Isidorus beschikt over een eigen feesttent die overigens ook te huur is. Zij beschikt niet over een eigen muziekcorps. Vandaar dat het muziekkorps Sint Franciscus uit Babberich al meer dan vijfentwintig jaar de vaste muzikale begeleiding van de schutterij verzorgt.

Beschermheer

Sinds 1988 is Piet Strooker beschermheer van de schutterij. Hij was de opvolger van Antoon van Lieshout.

Schutterslied van St. Isidorus

Sint Isidorus, onze Schutterej
holden van folklore en van drinkerej
Is het glas soms leeg now, schenk um dan weer vol,
want ’t geet erin als water,
daorum zingen wej:

Refrein:

Sint Isidorus, onze Schutterej
holden van folklore en van drinkerej.
Zondagveurmiddag trèjen wej aan,
um met Sint Franciscus, noar Old Diek te goan.
Eers goan wej noar Strooker,
onze beschermheer,
Dan noar onze koningen, daor heur ie veur ut eers:

Refrein:

Sint Isidorus, onze Schutterej
holden van folklore en van drinkerej.
(enzovoort, enzovoort: wordt het hele schuttersfeest gezongen!)

Receptie 1971 (40-jarig bestaan) 
Schutterij 1981 (50-jarig bestaan) 

Bronnen:

  • Wessel van, H., Didam 1815-2005, Een Liemerse plattelandsgemeente, hoofdstuk Schutterswezen, blz. 363 – 365 (Didam 2008)