Antoniuskerk (Nieuw-Dijk)

Tot 1911 kerkten de katholieke inwoners van het buurtschap Dijk (nu Nieuw-Dijk) naar de St. Martinuskerk in Didam. Toen deze kerk aan het einde van de negentiende eeuw te klein werd om de vele parochianen te kunnen ontvangen, bedachten de toenmalige pastoor C.J.A. Otten en het kerkbestuur een plan om het probleem op te lossen. Er zou een grote kathedraal worden gebouwd waar alle katholieken binnen de voormalige gemeente Didam hun geloof konden belijden. Maar de aartsbisschop was het daar niet mee eens en stelde voor om in Loil en Dijk twee nieuwe parochies te stichten. Vervolgens werd in 1910 in Loil de parochie OLV Onbevlekt Ontvangen opgericht en in 1911 volgde in Dijk de parochie Antonius van Padua.

T.C. Bonekamp
Periode: 1911-1912
Hij werkte als kapelaan in Uithuizen en Zevenaar. In laatstgenoemde plaats was hij vanaf 1900 werkzaam en kreeg hij in 1910 zijn benoeming als bouwpastoor in Dijk. Op 4 juni 1911 begon hij officieel aan zijn nieuwe taak als eerste pastoor van de nieuwe parochie. Dat was maar van korte duur en in mei 1912 werd hij pastoor in Soesterberg. Daar overleed hij in 1916.

C. van Amerongen
Periode: 1912-1917
Geboren in 1874 in Houten in de provincie Utrecht. Hij werkte als kapelaan in Borne. Op 3 mei 1912 werd hij benoemd tot pastoor in Dijk. In 1917 werd hij pastoor in Losser. Hij bleef daar 20 jaar en ging in 1937 met emeritaat. Hij overleed in 1939 in Apeldoorn en werd in Losser begraven.

H.G. Bijlard
Periode: 1917-1933
Geboren in 1876 in Utrecht en priester gewijd in 1902. Hierna werkte hij als kapelaan in Heeten, Vleuten, Achterveld en Maarssen. Op 4 mei 1917 werd hij benoemd tot pastoor in Dijk. Hier vierde hij in 1927 zijn zilveren priesterfeest. In 1933 begon hij aan een 20-jarig pastoraat in Vasse (gemeente Tubbergen). Na een langdurig ziekbed overleed hij in 1954. In Nieuw-Dijk is een straat naar hem vernoemd.

A. Groen
Periode: 1933-1947
Geboren in 1890 in Heino-Lierderholthuis en priester gewijd in 1916. Hierna werkte hij als kapelaan in Lent, Geesteren, Vreeswijk en Denekamp. Hij werd op 3 november 1933 tot pastoor benoemd in Nieuw-Dijk. Na de ambtsperiode in Nieuw-Dijk werd hij pastoor van Boerhaar-Wijhe. Na een slepende ziekte overleed hij in 1963 en werd begraven in Boerhaar.

J.H.J. van Gendt
Periode: 1947-1956
Geboren in 1906 in Utrecht en priester gewijd in 1931. Hij was onder andere kapelaan in Arnhem en rector van Insula Dei tot aan zijn benoeming in Nieuw-Dijk op 7 november 1947. Kort voor zijn 25-jarig priesterjubileum werd hij overgeplaatst naar Arnhem. Onder grote belangstelling van zijn oud-parochianen vierde hij in Arnhem zijn zilveren priesterjubileum.

H.B. Doodkorte
Periode: 1956-1962
Geboren in 1911 in Sneek en priester gewijd in 1936. Hij was kapelaan in Arnhem (Hoogkamp) en van hieruit werd hij op 4 mei 1956 tot pastoor in Nieuw-Dijk benoemd. Tijdens zijn pastoraat vierde de parochie haar 50-jarig bestaan dat tevens samenviel met zijn zilveren priesterjubileum. Een jaar later volgde zijn benoeming in Abcoude. Daarna werd hij nog benoemd als pastoor in Zieuwent, Arnhem en Steenderen. Hij overleed in 1994 in Lage Vuursche en werd in Steenderen begraven.

F.A. Brenninkmeijer
Periode: 1962-1966
Geboren in 1918 in Sneek en priester gewijd in 1942. Hij was kapelaan in Breukelen, Azewijn en Hengelo (O) voordat hij op 21 september 1962 tot pastoor werd benoemd in Nieuw-Dijk. Zijn pastoraat duurde kort want in 1966 volgde een benoeming als pastoor in Arnhem-Zuid. Zijn gouden priesterjubileum vierde hij in 1992 als pastoor van Weerselo, waar hij in 2000 overleed en is begraven.

T.A. Sips
Periode: 1966-1970
Geboren in 1921 in Groningen en priester gewijd in 1947. Hij was kapelaan in Duiven, Elst, Oldenzaal, Deventer en Utrecht. Op 29 mei 1966 kwam hij als pastoor naar Nieuw-Dijk. Zijn tweede pastoraat begon in 1970 in Velp-Rozendaal. Hij overleed in Velp in 1979.

H.J. Borghuis
Periode: 1970-1977
Geboren in 1921 in Haaksbergen en priester gewijd in 1956. Vanuit zijn standplaats Deventer, waar hij vijf jaar als kapelaan had gewerkt, volgde op 24 juli 1970 zijn benoeming als pastoor in Nieuw-Dijk. Na zeven jaar nam hij weer afscheid vanwege zijn benoeming als pastoor in Enter.

P.J.H. Smits (OFM)
Periode: 1977-1995
Geboren in 1927 in Tilburg. In 1947 trad hij in Vlodrop toe tot de Orde van de Franciscanen en deed hij zijn plechtige professie in 1952. Hij werd in 1955 tot priester gewijd. Hij werkte binnen de kloosterorde in Maastricht, Weert en Venray, waarna in 1965 zijn benoeming volgde als kapelaan van Kerkdriel. Hierna werd hij nog als kapelaan aangesteld in Wychen en Doetinchem. Op 29 juli 1977 werd hij tot pastoor in Nieuw-Dijk benoemd. Hij stond in de wijde omgeving bekend als ‘Pater Piet’. Hij nam gedwongen afscheid vanwege zijn slechte gezondheid. Hij overleed in 1995 in Alverna bij Wychen, waar hij is begraven op het kloosterkerkhof.

Deken Van Merm van het Dekenaat Montferland was gedurende twee periodes (1-5-1995 tot 1-1-1997 en van 1-10-2000 tot 1-12-2003) waarnemend pastoor. Tussentijds werden benoemd de pastores Reerink, Griffioen en Bosch, die ook in de parochies in Didam en Loil werkzaam waren.

B.H.M. Reerink
Periode: 1997-2000
Geboren in 1951 in Steenwijkerwold en in 1985 tot priester gewijd. Hierna volgde zijn aanstelling tot pastoor in Deventer. Op 1 januari 1989 werd hij benoemd tot pastoor van zowel de Maria- als de Martinusparochie in Didam. Ook werd hij verantwoordelijk voor de zielzorg in de Mariaparochie in Loil. In 1997 werd hij dit ook van de Antoniusparochie in Nieuw-Dijk. Na de periode Didam ging hij werken in Losser.

G.M. Griffioen
Periode: 1997
Geboren in 1951 in Amsterdam en tot priester gewijd in 1993. Hij was frater Marist toen hij in 1991 werd aangesteld als pastoraal werker van de Martinus- en de beide Mariaparochies in Didam en Loil. Na 25 jaar frater Marist te zijn geweest besloot hij om priester te worden. In 1997 werd hij ook verantwoordelijk voor de geestelijke zorg binnen de Antoniusparochie van Nieuw-Dijk. In december 1997 vertrok hij uit Didam om zijn werk voort te zetten in zijn geboorteplaats Amsterdam.

M.J.G. Bosch
Periode: 1998-2005
Geboren in 1938 in Pannerden en tot priester gewijd in 1995. Studeerde intern in het Missiehuis (klein seminarie) van de Paters van de Heilige Geest in Weert. Aanvankelijk koos hij voor het bedrijfsleven en hij trad in 1966 in het huwelijk. In 1990 overleed zijn echtgenote en hierna (1991) besloot hij de priesteropleiding te volgen aan het Arienskonvikt in samenwerking met de universiteit Utrecht. In 1994 ging hij werken binnen het parochieverband Huissen-Zand. Op 1 november 1998 werd hij benoemd binnen de vier parochies van Didam, Loil en Nieuw-Dijk.

Op 01-12-2003 benoemde de aartsbisschop een team voor Didam, Loil en Nieuw Dijk. Pastoor werd B.H. Aarsen. Samen met pastoraal werkster M. Dijkman en diaken Th. Reuling kregen zij de opdracht te werken aan een fusie van de parochies in de driehoek Didam, ’s-Heerenberg en Wehl. De ontwikkelingen in de kerk, niet alleen de terugloop van het aantal priesters en pastoraal werkers, ook de afname van de betrokkenheid van parochianen, maakten het noodzakelijk om krachten te bundelen en efficiënt met de geldmiddelen om te gaan. Op 1 januari 2010 was de fusie een feit. Deze grote fusieparochie is genoemd naar aartsengel Gabriël.

B.H. Aarsen
Periode: 2003-
Geboren in 1953 en in 1997 tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding werd hij benoemd tot pastoor in Bemmel en Haalderen. Vanaf 2000 was hij dit ook in Gendt en Doornenburg. Hij werd in 2003 benoemd tot pastoor van het parochieverband Didam, ’s-Heerenberg en Wehl.

Beknopt overzicht van kapelaans, medepastoors en assistenten (niet volledig)

Er waren talrijke parochieassistenten werkzaam – meestal paters – die tijdelijk diensten verzorgden. In ieder geval dienen genoemd te worden: H. Smeets (MSC), H. Strooband (MSC), E. van de Walle (MSC), J. Brekelmans (MSC), J. Broekhuizen (OFM), L.J. Brummelaar (waarnemend pastoor), J. Jansen (MSC), F. Sluiter (OFM), H. Bekker (SSS), M. Rutten (SSS), M. Derks (SSS) en M. Gosseling (SDB).

Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd de zielzorg steeds vaker uitgeoefend binnen een inter-parochieel verband. Er waren steeds minder priesters beschikbaar voor de vele werkzaamheden binnen de parochies. Verder waren en zijn dienstbaar:

NaamFunctiePeriode
D.A.M. Benders-Bloemkolkpastoraal werker1993-2000
J.A.M. Goemanpastoraal werker1997-2003
A.T.M. Hoffschultepastoraal werker2001-2003
M. Dijkmanpastoraal werker2003-2016
Th. Reulingpastoraal werker*vanaf 2005
W. van Essenpriester2007-2010
C. Verrips-van Gesselpastoraal werker2008-2013
G. van der Ploegpastoraal medewerkervanaf 2016
  • Tevens onbezoldigd diaken vanaf 1998 en vanaf 2005 officieel benoemd

De parochie H. Gabriël

Geloofsgemeenschappen
Sinds 1 januari 2010 maken de parochies H. Martinus/H. Maria OLV, Didam, H. Antonius van Padua, Nieuw-Dijk en OLV Onbevlekt Ontvangen, Loil, deel uit van de fusieparochie H. Gabriël. Sinds die tijd wordt gesproken van geloofsgemeenschappen en hierbij zijn de twee Didamse parochies (Martinus en Maria) samengegaan tot één geloofsgemeenschap. De Gabriëlparochie bestaat in totaal uit elf geloofsgemeenschappen, onderverdeeld in vier clusters. De geloofsgemeenschap Didam vormt samen met Beek, Loil en Nieuw-Dijk cluster 2.

Pastoraal team
Het pastoraal team bestaat uit pastoor J. Jansen (hoofdverantwoordelijk vanaf 2013), pastor B. Aarsen, pastoraal werker G. van der Ploeg en diaken Th. Reuling, bijgestaan door diaken L. Feijen en verder ondersteunt door emeritus pastores.

Parochiecentrum
Sinds 2011 is het parochiecentrum Martinus-Maria in Didam het centrale punt van de hele parochie H. Gabriël en heeft het pastoraal team er haar werkplekken. Ook het secretariaat en de parochiële drukkerij is er gehuisvest.

Bronnen:

  • Kerkenboek Didam, Geloven rond de Diemse toren, duizend jaar kerkgeschiedeni
  • F.J.M. Staring (blz. 428 tot en met 430) (Nijmegen 2000)
  • Nieuw-Dijk van A tot Z, 1911-2011 ‘honderd jaar Parochie & Parochianen’
  • Jan Beursken (blz. 212 tot en met 215) (Didam 2011)
  • Van bosmark tot kerkdorp ’75 jaar Nieuw-Dijk, F.J.M. Staring, blz. 39 (Doesburg 1986)