Het Verhaal van de Liemers door René Arendsen

Het Verhaal van de Liemers is een initiatief om de interessante geschiedenis van dit gebied voor het voetlicht te brengen. Gedurende drie jaar, in 2024, 2025 en 2026, zal tijdens een zestal bijeenkomsten, telkens in het voorjaar en het najaar, een ander aspect aan de orde komen.

Thema’s die vanaf het najaar nog aan bod komen zijn: cultuur en tradities, het landschap en het water, de beide wereldoorlogen en hun gevolgen en de sociaal-economische ontwikkelingen in de 19e en de 20e eeuw.

We beginnen echter op donderdag 14 maart a.s. in het Barghse Huus (Willem van den Berghstraat 1 in ’s-Heerenberg) met de bestuurlijke geschiedenis van de Liemers. Historicus René Arendsen, ook bekend als Ridder van Gelre, zal over de periode van de 14e tot aan het begin van de 19e eeuw op zijn typerende aanstekelijke wijze vertellen.

Het is de tijd van het ontstaan van de Kleefse gebieden in de Liemers, van de graven Van den Bergh in de Nederlandse Opstand, van het rampjaar 1672 met de inval van de Franse koning Lodewijk XIV en zijn leger en van de Franse tijd van 1795 tot 1813 en de Liemerse grenscorrecties die daar op volgden.

De entree voor donderdag 14 maart is gratis, maar aangezien er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, dient u van tevoren te reserveren via de link:

https://www.iedereenwelcom.nl/film-theater?TwwAction=TicketShopActivityDetail&TwwActivityID=185554

De zaal is open om 19.30 uur, aanvang lezing is 20.00 uur.