Afscheid Gerard Kelderman als webmaster

In goed overleg met onze vorige webmaster Gerard Kelderman is er om praktische redenen voor gekozen om het beheer van onze nieuwe website onder te brengen bij IndionDesign website & grafisch ontwerp uit Didam.

Voorafgaand aan de bestuursvergadering van dinsdag 11 juli hebben we afscheid genomen van Gerard als webmaster, waarbij een passende attentie en een bloemetje werden overhandigd. Gerard was binnen de OVD de webmaster van het eerste uur. Al als lid rond de millenniumwisseling werd de eerste website mede door hem in 2002 gelanceerd onder naam: www.oud-ver-didam.nl.

Vicevoorzitter Vincent (links) overhandigt een passende attentie aan Gerard. Foto Maria Wigman

Na 10 jaar werd besloten weer een nieuwe website te bouwen. Met Gerard als webmaster, Willy Zwaan, Jan Beursken en Theo te Wil ging de tweede website op 2 januari 2012 in de lucht. Dit vond plaats vanuit de tijdelijke huisvesting aan de Heulakkerstraat 4 in Didam, onder het toeziend oog van de nodige vrijwilligers van de OVD. Vanaf dat moment was er ook een werkgroep ‘webredactie’ actief, waarvan Gerard ook deel uitmaakte. Deze webredactie is een aantal jaren geleden opgeheven.

Gerard bedankt voor jouw inzet voor onze vereniging en we hopen dat je lang lid zult blijven.