Overige publicaties

Hieronder volgt een overzicht van de overige publicaties, die voornamelijk over de voormalige gemeente Didam gaan. Niet alle publicaties zijn door de Oudheidkundige Vereniging Didam uitgegeven en de bij de publicaties gegeven toelichting geeft hierover meer informatie. Verder is vermeld welke publicaties nog in voorraad zijn en hoeveel de verkoopprijs (exclusief eventuele verzendkosten) bedraagt.

Het bestuur heeft de hand weten te leggen op nog enkele exemplaren van de bijzondere publicaties ‘Didam in de twintigste eeuw’, ‘Didam 1815-2005, een Liemerse plattelandsgemeente’ en ‘De Liemers van Nol Tinneveld’.

Van diverse publicaties zijn maar enkele exemplaren aanwezig, zodat het niet zeker is dat deze nog op voorraad zijn als u de bestelling plaatst. Als u een of meerdere publicaties wilt kopen, klikt u op de ‘Bestel’-button.


€ 7,50

Vieftig vertelsels in ’t Die:ms

De werkgroep Dialect en Folklore brengt onder deze titel een verhalen bundel uit dat bestaat uit 50 verhalen in het Die:ms plat. De meeste verhalen zijn naar waarheid opgetekend, dus uit het leven gegrepen. Verkoopprijs bedraagt slechts 7,50 euro en voor eventuele verzendkosten wordt een bedrag van 2,50 euro in rekening gebracht.


Uitverkocht

Winkels in Didam

Na vier jaar onderzoek is het winkelboek in 2023 uitgebracht. Naast de individuele winkels in de periode tussen 1800 en 1978 wordt ook de geschiedenis van de winkels in het algemeen besproken. Er staat informatie in vermeld over honderden winkels en worden 27 verschillende branches of productgroepen en hun verhaal in Didam beschreven. Het is een prachtig dik boek met een harde kaft, met ongeveer 350 pagina’s in kleur. Het formaat is A4, liggend. Een echt Die:ms boek.

Auteur: José Rasing


€ 5,00

Historisch bewaarnummer van ‘De Gabriël’

Dit boekje is geschreven naar aanleiding van de sluiting in 2019 van de kerken in Braamt, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw-Wehl en Stokkum. Daarin wordt de historie met foto’s van de oorspronkelijke dertien parochies/ kerken binnen de driehoek Didam, ‘s-Heerenberg en Wehl beschreven. Het is gemaakt in coproductie tussen de Heemkundekring Bergh (HKB), Oudheidkundige Vereniging Wehl (OVW) en Oudheidkundige Vereniging Didam (OVD). Het boekje is in A-4 formaat en telt 63 bladzijden.


€ 5,00

’t Is waor gebeurd… mien bruur kan getuuge

Die:mse volksverhale (deel 4) deur Eef Willemsen.

Het boekje bevat zeven volksverhalen en een drietal overwegingen. De verhale zun zovöl meugelek in de WALD-spelling geschreve. Het boekje is in A-5 formaat en telt 56 bladzijden.


€ 5,00

Zo zegge wi-j dah in Die:m

Die:ms plat. Schrieve zoas ’t wudt uutgespraoke. Woorde, uutdrukkinge, spreuke en gezegde deur Eef Willemsen.

De schrijfwijze en uitspraak van de woorden in dit boekje zijn volgens de WALD-spelling. Deze is vastgesteld door het toenmalige Staring Instituut (thans Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) in Doetinchem. Lex Schaars van ’t Erfgoedcentrum heeft de woorden in het boekje gecontroleerd op de WALD-spelling. Het boekje is in A-5 formaat en telt 76 bladzijden.


Uitverkocht

De Maatschappij van Weldadigheid en haar rol in de armoedebestrijding in de 19e eeuw

Henk Stevens publiceerde onlangs dit boek over Didam en de Maatschappij van Weldadigheid. Hierin is in grote lijnen beschreven wat armoede betekende voor een deel van de bevolking van Didam en de relatie met de Maatschappij van Weldadigheid. Menig inwoner van Didam kwam hiermee in aanraking, tegen zijn/haar wil, eigenlijk zonder uitzicht op een beter leven.

Het boek is in A4-formaat en telt bijna 90 bladzijden.


€ 20,00

Jubileum fotoboek ‘Diem deur de jaore hen’

Dit fotoboek is uitgebracht op de zilveren jubileumdag van de OVD op 16 september 2012. Het boek telt 156 bladzijden en bijna 250 foto’s. Het is ingedeeld in 12 hoofdstukken:

 1. Beroepen,
 2. Boerenbedrijf
 3. Dorpsgezichten, gebruiken en vermaak
 4. Kerken en omgeving
 5. Markante bouwwerken
 6. Markten en marktpleinen
 7. Verenigingen met een rijk verleden
 8. Middenstand en industrie
 9. Onderwijs
 10. Gemeentelijke aangelegenheden
 11. Oorlogen in de twintigste eeuw
 12. Zieken- en bejaardenzorg

Uitverkocht

Wandelroute ‘Mooi in Montferland

Lekker wandelen in en om de historische kernen van Didam, ‘s-Heerenberg en Montferland. VVV Montferland heeft in samenwerking met de gemeente Montferland, Oudheidkundige Vereniging Didam, Heemkundekring Bergh, de heer Stein, Maria Wigman en Dorothé Kuppens het wandelboekje ‘Stappen in het verleden’ uitgebracht. Met het boekje in de hand kunnen wandelaars op ontdekkingstocht door de plaatsen Didam, ‘s-Heerenberg en Zeddam en genieten van bijzondere uitkijkjes.


Uitverkocht

Nieuw-Dijk van A tot Z (1911-2011)

Onder redactie van de OVD is dit jubileumboek in 2011 uitgebracht ter gelegenheid van honderd jaar parochie en parochianen in Nieuw-Dijk. De Dieksen van het eerste uur en de hoofdbewoners uit 1957 vormden de basis voor het boek. Diekse inwoners en gebeurtenissen passeren onder zes en twintig onderwerpen – ingedeeld op alfabet – de revue. Het boek bevat 288 bladzijden.


€ 30,00

De maalderijen van Didam

Auteur Henk Stevens heeft in 2011 het boek ‘De maalderijen van Didam’ uitgebracht. Het boek van 280 bladzijden is een passend vervolg op het van zijn hand verschenen boek ‘Didamse molens en molenaars’. Een prachtig stukje Didamse geschiedenis over particuliere maalderijfamilies zoals Ter Laak, Smits, Borst en Herman Ketels. Daarnaast de geschiedenis van de Boerenbond en De Vruchtboom.


€ 29,95

Het uur van de waarheid

Vaak zal Abraham de Both, die in 1771 in ‘s Heerenberg was geboren, aan Didam hebben teruggedacht. Nadat hij daar op jonge leeftijd rechter en later drost was geworden, viel hij voor de charmes van Louise von Brun, weduwe van Von Münchhausen (`der Lügenbaron`), die in 1796 met haar minnaar Hendrik van Elsenbroek op Huis Dijk in Didam (Oud-Dijk) was komen wonen. Deze liefde voor een ‘ontuchtige’ werd hem in zijn bestuurlijke carrière noodlottig. De rellen bij de benoeming van een nieuwe pastoor in Didam waren de andere oorzaak dat hij na een paar jaar weer uit Didam moest vertrekken. In deze publicatie van zo’n 260 bladzijden vertelt auteur Lied Deurvorst de levensgeschiedenis van Abraham de Both, die van zijn vrouw en van zijn zoon en kleinzoon, beide notarissen in Terborg.


Uitverkocht

’t Is waor gebeurd… Mien bruur kan getuuge (deel 3)

Een publicatie van Eef Willemsen uit 2008. Het betreft deel drie uit zijn serie Diemse volksverhalen. De verhalen in deze publicatie gaan over: ’n zwaorgewonde, Dorus Vreeling, Blonde Greetje, Willem de Zoere, Kaevelder en Toon Brokkepap van Geulekamp.


€ 20,00

Didam in de 20e eeuw

Uitgave van 2007 van de OVD ter gelegenheid van haar twintigjarig bestaan. De belangrijkste gebeurtenissen in de twintigste eeuw werden per jaar beschreven. Het geeft een prachtig tijdsbeeld van een eeuw geschiedenis van de voormalige gemeente Didam.


Uitverkocht

Averenck modo Overenk

Een publicatie uit 2007 over de voormalige Havezate Overenk en haar bewoners aan de Loilderhofweg in Loil van auteur Henk Stevens.


Uitverkocht

Klein Vrieswijk, Groot Vrieswijk, of gewoon: Vrieswijk?

Een publicatie van Henk Stevens in 2005 over zijn onderzoek naar de spraakverwarring over de verschillende hofsteden Vrieswijk in de buurtschap Greffelkamp te Didam.


Uitverkocht

Didam 1815-2005

Een bijzonder fraaie publicatie met nog niet eerder vertoond historisch beeldmateriaal. In het boek wordt aandacht besteed aan de bevolkingssamenstelling, de veranderingen in de landbouw, welke bedrijven zich in Didam vestigden, de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen vanaf 1815, de doorslaggevende rol van de rooms katholieke kerk bij verenigingen zoals voetbalclubs, de opkomst van de eerste liberale en sociaal democratische partijen in de gemeenteraad, het belang van bodem- en veldonderzoek in Didam, de waardevolle archeologische vondsten op Kollenburg, de invloed van de rooms katholieke kerk op de onderwijskundige ontwikkelingen in Didam, de herindeling van de Liemers en de Achterhoek en het belang van de schutterijen, het schuttersleven en het Gelders schuttersmuseum voor de Didamse gemeenschap.


Uitverkocht

Van alle markten thuis

Publicatie uit 2005 over twee eeuwen Didamse marktgeschiedenis van auteur Henk Stevens.


Uitverkocht

Didamse Molens en Molenaars

Een publicatie uit 2003 over zes eeuwen molengeschiedenis in Didam van Henk Stevens. Hij beschrijft in 200 pagina’s alle Didamse molens en molenaars met hun aanverwante zaken.


Uitverkocht

De ontwikkelingen van de landbouw in Didam

Een uitgave van de Werkgroep Boerderijen van de OVD in samenwerking met de Gelderse Land- en Tuinbouw Organisatie, afdeling Didam. Het is uitgegeven ter gelegenheid van de landelijke fietsdag op 10 mei 2003. Het jaar 2003 was uitgeroepen tot ‘Jaar van de Boerderij’. In deze publicatie worden onder meer de volgende onderwerpen beschreven: het begin van de landbouw, de vroegste bewoning, de oudste vondsten, de boerderijen voor en na 1950, de ontwikkeling van de landbouw, kenmerken en bouw van de boerderijen in Didam, de omgeving van de boerderij, het boerenerf, de landbouworganisaties, de plagen in de landbouw en de toekomst van de Didamse agrarische bedrijven.


€ 15,00

Kerkenboek Didam

Publicatie over Geloven rondom de Diemse toren, uitgegeven in 2000 door Talens Tekst en Beeld in Nijmegen. Gaat over duizend jaar kerkgeschiedenis in de voormalige gemeente Didam. Is tot heden de omvangrijkste uitgave (480 pagina’s) die onder redactie van de OVD werd uitgebracht.


Uitverkocht

100 jaar bankieren in Didam 1897-1997

De geschiedenis van het bankgebeuren in Didam in beeld gebracht door auteur Henk Stevens ter gelegenheid van het feit dat 100 jaar geleden (op 21 november 1897) de Coöperatieve Boerenleenbank in Didam werd opgericht. De beschreven onderwerpen hebben betrekking op de algemene geschiedenis van het bankwezen en de Die:mse geschiedenis van de boerenleenbank, de raiffeisenbank en de fusie tussen beiden.


Uitverkocht

Didam Toen en Nu

Een uitgave van de OVD in 1996. Betreft een fotoboek met vergelijkende foto’s van omstreeks 1955 en 1995.


Uitverkocht

Diemse minse

Betreft een fotoboek, uitgebracht door de OVD ter gelegenheid van het eerste lustrum in 1992.


€ 10,00

100 jaar Albertusstichting 1891-1991

Publicatie door de OVD in 1991 in opdracht van het bestuur van de St. Albertusstichting naar aanleiding van het 100 jaar bestaan. Door J.B. Smit, H.P.L. Tomas en P.J. ten Berge werd in deze uitgave de geschiedenis van de gezondheidszorg voor zieken en bejaarden in Didam beschreven.


€ 25,00

De Liemers van Nol Tinneveld

Deze publicatie werd in 1984 uitgebracht door Thoben Offset in Nijmegen. Nol Tinneveld overleed in 1977 en zijn historische aantekeningen en verzamelingen over en van de Liemers werden door Jac. Mombarg uit de nalatenschap van Nol verzameld en door John Toben verder geredigeerd. In dit boek van 259 bladzijden wordt de historie van de tien gemeenten in de Liemers (Angerlo, Bergh, Didam, Duiven, Gendringen, Herwen en Aertdt, Pannerden, Wehl, Westervoort en Zevenaar) beschreven.


Uitverkocht

Toponymie van Didam

Publicatie van Nol Tinneveld (met medewerking van Dr. D.P. Blok) en in 1973 uitgeven door de Noord Hollandsche Uitgevers Maatschappij te Amsterdam. Het geeft een beschrijving van de Nederzettingsgeschiedenis van Didam, de herkomst van de naam Didam en de voornaamste bestandelen van de namen van percelen bouwland, grasland en bossen.


Uitverkocht

Kent u ze nog…. de Diemsen

Uitgegeven in 1973 door de Europese Bibliotheek in Zaltbommel. Betreft een door Nol Tinneveld samengesteld fotoboek met foto’s van Diemse mensen in de periode tussen 1880 en 1930 (‘grootvaders tijd’).


Uitverkocht

Didam in oude ansichten

Uitgegeven in 1970 door de Europese Bibliotheek in Zaltbommel. Betreft een door Nol Tinneveld samengesteld fotoboek met foto’s/prentbriefkaarten van de voormalige gemeete Didam in de periode tussen 1880 en 1930 (‘grootvaders tijd’).


Uitverkocht

Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Didam

Betreft een kadastrale beschrijving van Didam met perceelnummers en eigenaren in 1832. Bij deze beschrijving zijn negentien losse kaarten gevoegd. Deze kaarten hebben betrekking op sectie A: Greffelkampsche Broek, sectie B: Greffelkamp (twee kaarten), sectie C: Het Loilsche Broek (twee kaarten), sectie D: Loil. sectie E: Holthuizen, sectie F: Holthuizensche Veld (twee kaarten), sectie G: De Meikamer, sectie H: Den Bosch (drie kaarten), sectie I: Den Dijk (drie kaarten) en sectie K: Het Dorp (twee kaarten).