Dialectwoord en -verhaal van het 1e kwartaal 2022

Dit kwartaal heeft de werkgroep Dialect en Folklore gekozen voor het woord joegjachte, wat zoveel betekent als ravotten, stoeien. Deze betekenis wordt duidelijk in bijgaand gedicht over de voorjaarsschoonmaak.

De veurjaorsschoonmaak

In het veurjaor krie:ge alle huusvrouwe de kolder in de kop.
Ze renne het hele huus deur met emmers vol sop.
Achter ’t huus wudt een stellage gebouwd van schrage met een lange leer.
Dao baovenop legge ze de matrasse neer.
De daekes wodde aan de wasdraod gehange
Zodah ze mooi völ frisse wind könne vange
De onderleggers hange aan ’t mattekloprek
En zo krig alles zien plek
Um twaalf uur steet moe:der ons al op te wachte
Wi-j dachte nog efkes fijn op de matrasse te könne joegjachte
Mao hier stak moe:der een stökske veur
Dus….. dih fees ging mooi nie deur
“Gillie gaon mien nie aover de matrasse aan ’t baaie
En kie:k uut, zit ok nie naeve de daekes op te klaaie”
Wi-j könne nog gauw ‘n paar botteramme in de mond stoppe
Want wi-j motte helpe daekes uutkloppe
Moe:der slut met de matteklopper op de matrasse
En ondertusse wodde ok de lakes uutgewasse
En a’j denk dah alleen ’t beddegrei moh wodde opgefris
Now dan he’j ’t wel mooi mis
Alle schilderi-jkes, wi-jwaterbekskes en godsdienstige taffereeltjes motte van de muur
Gelukkeg is disse bevlie:ging mao van kotte duur
’s Middags uut school motte wi-j bi-j huus blie:ve
En hellepe um al disse pröttel op te wrie:ve
Wi-j zate meh ‘n poetsdoek in de hande
Ievereg te boene met de tong tusse de tande
Tege half zes wudt al ’t beddegrei weer nao baove gesjouwd
En in een tied van een mum is alles weer opgebouwd
Moe:der zei: “za’k ollie is wah vertelle
Ik heh ga gin zin meer um now ok nog aerpels te schelle”
Zi-j bakte ons lekkere pannekuukskes met appel en spek
En eerluk gezeid harre wi-j daorin völ meer trek
Um zeuve uur was al ’t werk gedaon
En iedereen kon weer zien eige gang gaon
De handoek wier in de ring gegooid
De grote schoonmaak was weer voltooid.

Elly Winters