Dialectwoord en -verhaal van het 2e kwartaal 2023

Als woord van het kwartaal heeft de werkgroep gekozen voor onjeklonje. Dit is de verbastering van het Franse eau de Cologne. Vroeger hadden de meeste dames wel een flesje onjeklonje in hun handtasje. De Spoorstraot Minse kenne gillie de winkeltjes uut de Spoorstraot nog Waor ie vroeger van alles koch Zat ie um mael, zalt …

Theo Gudden stelt zich voor

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering ben ik benoemd als nieuwe secretaris van de OVD. Graag wil ik me kort even voorstellen. Ik ben Theo Guddden. Geboren en getogen in Zevenaar. Ik heb één broer en twee zussen. Na het behalen van het havodiploma in 1973 ben ik gaan werken bij de gemeente Zevenaar. In 1976 …

Koninklijk lintje Wim Lubbers

Niets vermoedend werd Wim op 26 april naar ‘s-Heerenberg gelokt om daar uiteindelijk te worden benoemdtot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Al sinds 1980 legt hij met zijn camera culturele en maatschappelijke gebeurtenissen in Didam vast. Zijn jarenlange vastlegging op film van evenementen en gebeurtenissen heeft geresulteerd in een enorm breedscala aan onderwerpen. …

Aover Diem 2023

Presentatie jaarboek Na sluiting van de algemene ledenvergadering en een korte pauze was er een muzikaal intermezzo door Paul Mulder en Theo Scholten. Daarna stond de presentatie van het jaarboek Aover Diem 2023 centraal. De werkgroep Boerderijen en zes auteurs gaven inhoud aan 136 pagina’s vol Die:mse historie met vele bijzonderheden. Het boek is voor …

Algemene Ledenvergadering 2023

In de ledenvergadering op dinsdag 18 april werden de gebruikelijke onderwerpen behandeld. De vergadering bij Plok werd bezocht door 140 personen. Theo te Wil opende deze laatste ledenvergadering onder zijn voorzitterschap. Aan de orde kwamen onder meer het jaarverslag 2022, het financieel jaarverslag over 2022 en de begroting voor 2024. De stukken werden toegelicht door …

Didam op Stelten op 4 juni

Op zondag 4 juni 2023 wordt Didam op Stelten georganiseerd. De OVD is er dan ook weer bij met een speciale kraam. Nadere informatie volgt over de standplaats van onze kraam en wat daarin zoal worden tentoongesteld.

Algemene Ledenvergadering OVD op 18 april

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de OVD wordt gehouden op dinsdag 18 april 2023, aanvang 19.30 uur, bij Partycentrum Plok in Didam, Dijksestraat 52. De zaal is open om 19.00 uur. Agenda jaarvergadering 2023 1) Opening  2) Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 19 april 2022  3) Verslag van het verenigingsjaar 2022 (toelichting secretaris) 4) Financieel verslag …

Dialectwoord en -verhaal van het 1e kwartaal 2023

De OVD–werkgroep Dialect en Folklore leverde ook dit kwartaal (2023-1) een bijdrage voor het kwartaalblad DOEN. Als woord van het kwartaal hebben ze gekozen voor ‘rikraoje’. Het betekent gissen of twijfelen. En het dialectverhaal gaat over een dropping. Dropping ‘n Aantal jaore geleje wier d’r deur onze buurt vaak ‘n dropping georganiseerd. ‘n Dropping wil …

Infopanelen herplaatst in centrum Didam

De Oudheidkundige Vereniging Didam heeft recent haar informatiepanelen herplaatst in het nieuwe centrum van Didam. Deze panelen bieden inzicht in de historische ontwikkeling van Didam en geven een unieke kijk op de culturele erfgoed van Didam. De panelen zijn herplaatst zodat bezoekers optimaal kunnen genieten van de historische informatie. De panelen zijn te vinden op …

Kadermiddag voor vrijwilligers

Op 15 januari 2023 werd er weer de jaarlijkse kadermiddag gehouden voor leden van werkgroepen en wijkcontactpersonen van de OVD bij partycentrum Plok in Oud-Dijk. De bedoeling van het bestuur is om deze middag dank te brengen aan iedereen die op zijn of haar wijze heeft bijgedragen om de doelstelling van de OVD te promoten …