Algemene Ledenvergadering OVD op 19 april 2022

De Algemene Ledenvergadering van de OVD wordt gehouden op dinsdag 19 april 2022, aanvang 19.30 uur, bij Partycentrum Plok in Didam, Dijksestraat 52. De zaal is open om 19.00 uur.

Agenda jaarvergadering

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 16 april 2019
 3. Verslag van het verenigingsjaar 2019, 2020 en 2021 (toelichting secretaris)
 4. Financieel verslag 2019, 2020 en 2021 (toelichting penningmeester)
 5. Verslag kascontrolecommissie 2019, 2020 en 2021
  (Frans Looman (2019 en 2020), Ton Bremer (2019, 2020 en 2021) en Harrie Giesen (2021)
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (aftredend Ton Bremer en benoeming (nieuwe) commissieleden)
 7. Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2019, 2020 en 2021
 8. Begroting 2021, 2022 en 2023 (toelichting penningmeester)
 9. Bestuursmutaties:
  2020: Aftredend en herkiesbaar: Jan Beursken (DB), Natasja Scheerder (AB) en Maria Wigman (AB)
  Voorstel tot benoeming als lid van het Algemeen Bestuur: Willy Hammink en Vincent van Vuuren
  2021: Aftredend en niet herkiesbaar: Tom van Alst en Willy Zwaan
  Voorstel tot benoeming als vervanger van Tom van Alst: Clemens van Alst
  2022: Aftredend en niet herkiesbaar: Johan Wenting (DB)
  Als vervanger is bereid om als penningmeester te fungeren: Clemens van Alst.
 10. Rondvraag en sluiting

De jaarverslagen van de secretaris over 2019 en 2020 zijn respectievelijk in de kwartaalbladen DOEN 2020-3 en 2021-3 vermeld. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2019 en de financiële jaarstukken van de penningmeester zullen in de vergaderzaal bij Plok nader worden toegelicht. Als u deze stukken eerder wilt inzien, dan kunt u na 5 april 2022 contact opnemen met secretaris@ovd-didam.nl. Dan wordt er een afspraak gemaakt.
Na de Algemene Ledenvergadering worden de jaarverslagen 2019, 2020 en 2021 geplaatst op de website www.ovd-didam.nl.

Na de pauze is er een optreden van Henry Welling.
Henry Welling is geboren in 1965 in Kilder, woont in Zeddam en leerde zichzelf op zijn twaalfde gitaar spelen. Daarna begon hij met het schrijven van songteksten; eerst in het Engels, later in het Nederlands en Duits. Uiteindelijk koos hij voor het dialect. Welling is geen onbekende in deze regio. Hij hoort thuis in het rijtje Boxstart, Mulder en Van Altena. Bekend is zijn lied ‘Met de kont op de koebak’. Hij is liedjesschrijver en zanger. Zijn teksten schrijft hij in het dialect, zijn muziek is geworteld in traditionele stijlen tekst en muziek. De teksten van Welling zetten je aan het denken. Tegelijkertijd kan het hoofd ook worden leeggemaakt door de perfect uitgevoerde blues-, country- en folkmuziek. Naast muziek heeft Welling veel toneelervaring opgebouwd, onder andere met het theatergezelschap ‘de Keerls’. Henry Welling is ook bekend vanwege de Twentse regiosoap ‘Van jonge leu en oale groond’. Hij vertolkte de rol van Derk, een stierenadviseur die een romance beleeft met een van de vrouwen uit de serie. In 2009 werd de serie uitgezonden op Omroep Gelderland en hierna door de KRO op de landelijke televisie. In het hetzelfde jaar trad hij al eerder op tijdens de algemene ledenvergadering van de OVD.
Hierna zullen de jaarboeken Aover Diem weer op de gebruikelijke wijze worden uitgereikt.

De leden van de OVD worden van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
Het eerste kopje koffie is voor iedereen gratis.

Namens het bestuur,
Jan Beursken, secretaris