Abonnementen

Ruilabonnementen

Dat zijn abonnementen die niet met geld maar met elkaars periodieken ‘betaald’ worden. Met alle regionale oudheidkundige verenigingen en heemkundekringen bestaat zo’n afspraak. Het uitwisselen op deze manier van informatie was in feite de eerste vorm van contact tussen gelijkgezinde verenigingen. Het uitwisselen geschiedt ook om van elkaar te leren.
Instellingen die alles verzamelen wat in en over de regio gepubliceerd wordt, ontvangen de publicaties ook gratis. Dat zijn bijvoorbeeld de bibliotheek in Didam, het Gelders Documentatie Centrum te Arnhem en het Gelders Oudheidkundig Contact in Zutphen. Daarnaast natuurlijk ook het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem waar de gemeente Montferland bij aangesloten is en niet te vergeten, de gemeente Montferland zelf.

Abonnementen op tijdschriften

Deze abonnementen worden meestal genomen op verzoek van leden van de werkgroepen. Ook kan de werkgroep Documentatie besluiten tot een abonnement op een tijdschrift van algemeen belang. Het doel is altijd te kunnen beschikken over (achtergrond)informatie over de verschillende werkterreinen. Er zijn abonnementen op onder meer de volgende tijdschriften:

  • Traditie (volkscultuur)
  • Oost Gelders Tijdschrift (genealogie en boerderijonderzoek)
  • Ons erfgoed (genealogie en familiegeschiedenis)

Lidmaatschap van verenigingen en instellingen

Het doel hiervan is om mogelijkheden te bieden tot ondersteuning van een werkgroep of een individueel lid, maar ook bij het streven van het bestuur om een bepaald doel te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • C.B.G. (Centraal Bureau voor Genealogie)
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen Stichting Historisch Boerderij Onderzoek-SHBO)
  • Vereniging Gelre (Gelders Erfgoed)
  • Vereniging Historische Kring Liemers
  • Bond Heemschut (Behoud cultureel erfgoed)
  • Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Omgekeerd zijn er ook instellingen die lid zijn van de OVD zoals het Liemers Museum in Zevenaar, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en het Meertens Instituut in Amsterdam.

Voor leden van de OVD is het mogelijk om deze abonnementen gratis in te zien.