Paneel 05: Wilhelminastraat – Lieve Vrouweplein

Inleiding

De OVD heeft in totaal 15 informatiepanelen in de voormalige gemeente Didam geplaatst. Voor een overzicht van alle informatiepanelen klik hier.


Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de afbeeldingen die horen bij dit informatiepaneel.

Foto 1: Wilhelminastraat richting Zevenaar omstreeks 1904 (vanaf Wilhelminastraat 22)

Een opname van de toenamige Zevenaarseweg omstreeks 1904 (nu Wilhelminastraat) richting Zevenaar, genomen vanaf de toren van de Mariakerk. Langs de weg staan de in 1902 geplante lindebomen. In dat jaar kocht de gemeente Didam jonge lindebomen voor de Spoorstraat, Wilhelminastraat en de Varkensmarkt. Het eerste pand aan de rechterkant was van kleermaker Vos. Het eerste boerderijtje aan de linkerkant en het lange gebouw er naast zijn gesloopt en vervangen door een dubbel woonpandAan de linkerzijde waren rond 1950 gehuisvest drankenhandel Van Uhm, garagebedrijf Teunissen het smalle pand is gesloopt, Berendsen/Kemperman (later melkhandel Groen) drukkerij Leonards, meester Bouwmans en timmerbedrijf Boerstal.

De vroegere ‘Zevenaarscheweg’ (nu Wilhelminastraat) richting Zevenaar omstreeks 1904
(Uit Didam in oude ansichten)

Foto 2: Wilhelminastraat richting centrum omstreeks 1900 (vanaf Wilhelminastraat 18)

Links de oude dorpskerk (nu Mariakerk) toen in gebruik door de Hervormde gemeente. De toren dateert van 1450. In 1954 werd deze kerk aangekocht door de R.K. Martinusparochie, waarna er een grondige restauratie van jaren volgde. In 1961 kon de kerk weer in gebruik worden genomen.

De vroegere Zevenaarscheweg (nu Wilhelminastraat) omstreeks 1900. Rechts het woonhuis van
aannemer Willem Stark, die het huis aan het eind van de 19e eeuw bouwde. Het huis er naast
werd ook door hem gebouwd, in de jaren vijftig werd het bewoond door Berendsen/Kemperman en
 later melkhandel Groen. In het lange pand er naast zat in de jaren vijftig het garagebedrijf van Paul
Teunissen. Vervolgens het café-restaurant van Antoon van Raaij, die omstreeks 1900 ook
eigenaar was van de boerderij die naast de dorpskerk staat. 
In het midden het notarishuis.
(fotocollectie Theo te Wil)

Foto 3: Wilhelminastraat nabij de Torenstraat omstreeks 1903 (rechts café ‘Wapen van Gelderland’)

De vroegere Zevenaarscheweg (nu Wilhelminastraat) omstreeks 1903. In het midden het reeënhuisje van notaris Van Romondt en achter de boom het statige notarishuis. Links de boerderij, die in die tijd eigendom was van Antoon van Raaij en later door Gieskes werd afgebroken om plaats te maken voor een timmerwerkplaats. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd die timmerwerkplaats gesloopt ten behoeve van de parkeerplaats bij de Mariakerk. Antoon van Raaij was omstreeks 1900 ook eigenaar van het koffiehuis met stalling (rechts op de foto) en later café-restaurant ‘Het wapen van Gelderland’ genoemd.

De Zevenaarscheweg (nu Wilhelminastraat) nabij de huidige Torenstraat en Kardinaal de Jonglaan
omstreeks 1903 (fotocollectie Jan Bolder)

Foto 4: Centrum Didam omstreeks 1904 (vanaf Lieve Vrouweplein 6)

Het Lieve Vrouweplein in het centrum van Didam omstreeks 1904. Meteen rechts zijn nog wat materialen zichtbaar van smid Van Raaij. In het rechterdeel van het pand rechts was het café en kruidenierswinkel van Gradus Burgers gevestigd. Voor de winkel staat een hondenkar, die in die tijd – naast paard en wagen – werd ingezet voor het transport van goederen. In het café van Burgers werd in 1894 muziekvereniging De Club opgericht. In het linker deel van dat pand woonden de gebroeders Nova, van beroep kleermaker en kapper. Van 1853 tot 1866 was hier het eerste gemeentelokaal gevestigd en van 1907 tot 1938 was een opkamer (zie verhoogde raam) ingericht als kantoortje van de Boerenleenbank. Daarnaast het woonhuis van Antoon Nova en het in 1879 – na de brand – herbouwde café Het Zwijnshoofd (nu Jan&Jan). In het midden het woonhuis van verver Kuppens en links het hek van het notarishuis.  

Foto 5: Postkantoor met ‘peperbus’ omstreeks 1920 (Lieve Vrouweplein 1)

Het postkantoor dat in 1906 in gebruik werd genomen. Voor het postkantoor staat een transformator (peperbus) van het in 1914 opgerichte gemeentelijke elektriciteitsbedrijf. De tweede transformator stond in Loil op de kruising van de Doesburgseweg, Wehlseweg en de Loilseweg. In september 1915 werd het net aangesloten voor de ontvangst van stroom van de gemeente Nijmegen. In 1922 vroegen 154 inwoners van Nieuw-Dijk om ook hiervan te kunnen profiteren. Vervolgens werd een transformator geplaatst in Oud-Dijk op de kruising van de Dijksestraat en de Kerkwijkweg. 

Het Lieve Vrouweplein in het centrum van Didam omstreeks 1904
(fotocollectie OVD)

Foto 6: Het centrum van Didam omstreeks 1919 (vanaf de ‘Diemse toren’)

Een straatbeeld rond 1919 vanaf de toren van de huidige Mariakerk. Links het in 1906 gebouwde postkantoor. Op de voorgrond de transformator (peperbus) van het in 1914 opgerichte gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. Achter het postkantoor de hoedenzaak van Wolters-Starink, het pand van verver Kuppens en het kantoor met winkel van de in 1908 opgerichte Cooperatie De Vruchtboom (huis van Even). Rechts café Het Zwijnshoofd, schoenmakerij Ros, timmerbedrijf Lichtenberg, landbouwbedrijf Schlief, kopers;lagerij Kuppens, het dubbele woonhuis van Lukassen en Banken, winkel, bakkerij en boerderij van Looman en meubelhandel Wolters.   

Het postkantoor omstreeks 1920. In het midden de transformator (peperbus) ten behoeve van
de in 1915 voor het eerst aangelegde elektriciteitsvoorziening. Links het hekwerk van de tuin
van het notariskantoor (Fotocollectie Theo te Wil)   

Foto 7: Het notarishuis in het centrum omstreeks 1930 (vanaf Lieve Vrouweplein 4)

In het midden prominent aanwezig het witte notarishuis. Dit statige pand werd in 1883 gebouwd door notaris Kolkman. Na Kolkman (hij werd minister) woonden in dit pand de notarissen Kok, H. van Romondt en A. van Romondt. Bij de reconstructie van de wegen in het centrum van Didam in 1956 werd het notarishuis afgebroken. De nieuw aangelegde weg ging dwars door het notarishuis heen. 

Het centrum van Didam vanaf het Lieve Vrouweplein richting Beek omstreeks 1919
(fotocollectie Theo te Wil)

Foto 8: Lieve Vrouweplein in het centrum in 1956 (vanaf Lieve Vrouweplein 8)

Het Lieve Vrouweplein tijdens de reconstructie van wegen en afbraak van gebouwen. Het door de gemeente Didam gekochte notarishuis werd in 1956 gesloopt. Hierdoor is goed zichtbaar dat door de bouw van het notarishuis midden in het centrum, de weg naar Beek vlak langs de panden van het huidige Lieve Vrouweplein liep. De sloop ervan maakte het mogelijk om de bocht uit de weg te halen. Op de achtergrond is nu het postkantoor goed zichtbaar. Dat bleef staan tot de bouw van winkelcentrum De Ent in 1978. Rechts café annex kruidenierswinkel van bakker Looman, kapper Brouwer, bakkerswinkel Nova en het witte gebouw is café Het Zwijnshoofd.

Het Lieve Vrouweplein in het centrum in 1956 na sloop van het notariskantoor
(fotoarchief gemeente Didam) 

Foto 9: Lieve Vrouweplein richting Oranjestraat in 1955 (vanaf Lieve Vrouweplein 1)

Een kijkje in de huidige Oranjestraat in het centrum van Didam. Rechts is nog het oude postkantoor zichtbaar, daarnaast het woonhuis met winkel van Herman Kuppens, de GTW loods en de snoepwinkel van Jamin. Geheel links is nog net zichtbaar de oude paardenkastanje, die ooit onderdeel uitmaakte van de tuin van de notaris.

Straatbeeld van de huidige Oranjestraat vanuit het Lieve Vrouweplein in 1955
(fotocollectie Geert Kuppens) 

Foto 10: Lieve Vrouweplein richting Beek in 1950 (vanaf Lieve Vrouweplein 3A)

Links het postkantoor en rechts de plaats waar Jan Ros zich in 1899 vestigde als schoenmaker. Jan Ros begon in een oud koetshuis dat in 1914 werd afgebroken door nieuwbouw van het pand op deze foto. Toen het voorhuis in 1972 werd afgebroken om plaats te maken voor een compleet nieuwe woon-winkelhuis woonde de familie Ros tijdelijk in het toen leegstaande oude postkantoor.

Het centrum van Didam omstreeks 1950. Vanuit het Lieve Vrouweplein kijken in de Wilhelminastraat
richting Beek (fotoarchief gemeente Didam)

Foto 11: Het centrum van Didam omstreeks 1959 (vanaf Lieve Vrouweplein 1)

In 1954 kocht de St. Martinusparochie de dorpskerk in het centrum van Didam van de Nederlands Hervormde gemeente. Toen de restauratieplannen bij het gemeentebestuur bekend werden, kwam men op het idee de directe omgeving van de kerk zo te veranderen, dat het kerkgebouw op zijn voordeligst uit zou komen. Aankoop en sloop van het notarishuis met de grote tuin in het centrum maakten het mogelijk om nog meer wensen in vervulling te laten gaan. De Raadhuisstraat werd rechtstreeks verbonden met het Lieve Vrouweplein en de Wilhelminastraat en om de oude kerk kon men een plein aanleggen, waardoor een waardige dorpskern ontstond. Voor het postkantoor werd een grote parkeerplaats aangelegd. In 1956 werd met de sloop en restauratiewerkzaamheden gestart en de wegenreconstructie was omstreeks 1958 gereed. In 1993 werd de wegenstructuur in het centrum opnieuw gewijzigd in de huidige vorm. 

Het centrum van Didam omstreeks 1959 na de reconstructie van het centrum, het doortrekken van de
Raadhuisstraat naar de Wilhelminastraat en het Lieve Vrouweplein en de aanleg van een grote
parkeerplaats voor het postkantoor (fotoarchief gemeente Didam)

Foto 12: Wilhelminastraat richting Beek omstreeks 1959 (vanaf Wilhelminastraat 30)

De in 1902 geplante lindebomen werden omstreeks 1960 gekapt bij de herconstructie van het centrum van Didam. Aan de linkerkant zien we eerst de hoedenzaak van de gezusters Moorman. Dan de modewinkel van Bolder-Sanders en daarnaast zat de graanmaalderij met magazijnen, silo’s en verkoopkantoor van de A.B.T.B. Al deze panden werden in de jaren zeventig gesloopt om het nieuwe winkelcentrum De Ent te bouwen. Dit winkelcentrum werd in 1978 officieel geopend door wethouder A.R. Hageman. In het eerste pand aan de rechterkant was van 1952 tot 1961 de boerenleenbank gevestigd. Daarna verhuisde de bank naar het nieuw gebouwde pand aan de Hoofdstraat. In dit pand is nu de slagerij van Teunissen gevestigd. In het midden, op de kruising van de Schoolstraat en de Spoortstraat, staat de groente- en fruitwinkel van Botteram.

Straatbeeld van de Wilhelminastraat met de lindebomen omstreeks 1959 
(fotoarchief gemeente Didam)

Dit paneel is mede mogelijk gemaakt door: