Werkgroep Evenementen

Doel

De werkgroep stelt een jaarprogramma op met evenementen als lezingen, dia- foto- of filmpresentaties, excursies en open dag. Door het bijwonen van c.q. deelnemen aan deze activiteiten wordt/worden:

 • informaties gemakkelijker verkregen dan door zelfstudie
 • aanleidingen geboden tot verdere studie of bezoeken
 • onderlinge contacten verbeterd
 • belangstelling voor de vereniging gewekt

Leden van de werkgroep

eef_wigman maria_wigman
Eef Wigman Maria Wigman

 

Activiteiten van afgelopen jaren

In de afgelopen jaren werden onder meer de navolgende evenementen georganiseerd:

 • Stadswandelingen in Doesburg, Zutphen en Zevenaar
 • Archeologisch park in Xanten (Duitsland)
 • Museum Kan in Nijmegen en het Openluchtmuseum in Arnhem
 • Kastelen Doorwerth, Rosendaal, Keppel, Slangenburg en Huis Bergh
 • Paleis 't Loo en Waterburcht Anholt
 • Lezingen waren er onder meer over kastelen en havezaten, kerken, marskramers, steenovens, het land van Kleef, schaatsend Nederland, het ontstaan van de provincie Gelderland, Nederlands Elten, waarzeggerij en bijgeloof en het plattelandsleven van 100 jaar geleden in de Achterhoek en Liemers
 • Foto- en filmpresentaties met oude opnames van Didam, Loil en Nieuw-Dijk
 • Jaarlijkse open dag
 • Zang of vertellingen in dialect na de pauze van de ledenvergadering

 

Samenstellen jaarprogramma

Voor het opstellen van het jaarprogramma wordt geput uit publicaties en sprekerslijsten en daarnaast gebruik gemaakt van ervaringen van collega-verenigingen en van ideeën van leden en niet-leden. Het jaarprogramma wordt via deze website en kwartaalblad DOEN tijdig bekendgemaakt. Via de media worden ook niet-leden uitgenodigd.

 

Ideeën welkom

Voor de toekomst heeft de werkgroep al een aantal activiteiten in gedachten, maar ideeën blijven welkom. De werkgroep stelt het tevens zeer op prijs als deelnemers opbouwende reacties geven op de evenementen, zodat er voordeel mee gedaan kan worden. Ook daarover zal bericht worden in het kwartaalblad DOEN.

Klik op button als u ideeën hebt en/of contact op wilt nemen met de werkgroep:
contact

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in