Oprichting en doel

Oprichting

Henk Tomas en Piet ten Berge bezochten in november 1986 samen een diavoorstelling van oude ansichten in Wehl. Op de terugweg kwamen zij tot de conclusie dat de tijd rijp was om ook in Didam een heemkundekring of oudheidkundige vereniging op te richten. Jan Bolder, Henk Kuppens en Willie Thijssen werden warm gemaakt voor dat idee en het vijftal begon met de voorbereidingen van de oprichtingsbijeenkomst.

 

Foto_1_OVD-1460-2
De oprichters


Een van de eerste activiteiten was het opstellen van statuten, officieel voor de notaris verleden op 10 april 1987. Als oprichtingsdatum geldt de dag waarop de oprichtingsvergadering werd gehouden, namelijk 21 januari 1987. Om de werkzaamheden te stroomlijnen en gestalte te geven werden binnen de vereniging per deelgebied afzonderlijke werkgroepen in het leven geroepen. Het doel en de werkwijze van deze werkgroepen wordt op deze website in het menu Vereniging nader uiteengezet.

 

Doel

De algemene doelstelling is het terugwinnen op het verleden van de geschiedenis van de voormalige gemeente Didam in al zijn facetten en het doorgeven daarvan aan de huidige generatie. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken middels: 

  • uitgifte van het kwartaalblad DOEN, het jaarboek Oaver Diem en speciale publicaties
  • lezingen, fotopresentaties, exposities en de jaarlijkse open dag
  • beschrijving en registratie van de door de diverse werkgroepen verrichte onderzoeken
  • uitbreiding en bevordering van oudheidkundige documentatie over Didam
  • informatieverstrekking over de geschiedenis van de voormalige gemeente Didam via de website www.ovd-didam.nl

Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Sun 21 Oct 2018 (13:00)
Open dag OVD
Thu 01 Nov 2018
Allerheiligen
Fri 02 Nov 2018
Allerzielen
Fri 16 Nov 2018 (19:30)
Diekse aovend bij Steak'm in Nieuw-Dijk
Wed 05 Dec 2018
Sinterklaas
Tue 25 Dec 2018
1e Kerstdag
Wed 26 Dec 2018
2e Kerstdag
Mon 31 Dec 2018
Oudjaarsdag
Tue 01 Jan 2019
Nieuwjaarsdag
Thu 14 Feb 2019
Valentijnsdag
Sat 27 Apr 2019
Koningsdag

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in