10.000ste inwoner (1961)

De geboorte

Op 23 april 1961 was het groot feest in huize ‘Domaranjo’ aan de Wilhelminastraat 19 in Didam. Op die zondagmorgen om 07.25 uur werd de 10.000ste inwoner van de gemeente Didam geboren. Het was Maria Johanna Martina Jansen (roepnaam Marian), dochter van Johannes Jozef Carolus Jansen en Agnes Bernardina Maria Berndsen. Het was een thuisbevalling waarbij verloskundige mevrouw C.A.J.Th. (Trees) Volman-Derks aanwezig was. Marian was het derde kind in het gezin Jansen.

De aangifte

Toen de trotse vader op maandagmorgen op het gemeentehuis verscheen om dochter Marian te laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand was daar alles in rep en roer. Gemeentebode Jan Wiendels had de vlag uitgehangen, Leonards kreeg opdracht om bulletins te laten drukken, terwijl Verstegen kwam aanrennen met een bandrecorder om alles op geluidsband vast te leggen. Vader Jansen mocht de aangifte niet doen voor het loket, maar werd begeleid naar de raadszaal. In aanwezigheid van een schare ambtenaren las burgemeester H.J.A. Verberk daar de akte voor van het heuglijke feit dat Marian als 10.000ste inwoner van Didam was geboren.

 

Marianne8 Marianne6
Aangifte geboorte Veel ambtenaren als getuige

 

Hoog bezoek

's Middags brachten de burgemeester en zijn echtgenote een bezoek aan de moeder van Marian waarbij de ‘geluidsband van Verstegen’ werd afgedraaid. De buren hadden de vlag uitgehangen en harmonie De Club bracht ’s avonds nog een serenade. Het gemeentebestuur had 3000 chocoladerepen besteld die op scholen werden uitgedeeld. De middenstand liet zich ook niet onbetuigd. Veel cadeaus werden aangeboden aan de familie Jansen, terwijl de dames van de Mater Amabilisschool zelf vervaardigde geschenkjes lieten bezorgen. De geboorte van Marian was niet alleen voor de familie Jansen, maar ook voor gehele Didamse gemeenschap een gedenkwaardige dag.

Ontwikkeling aantal inwoners

In de periode 1900 tot 1961 was de ontwikkeling van het aantal inwoners in de voormalige gemeente Didam als volgt (toestand per 1 januari):

  

Jaar Inwoners Jaar Inwoners
1900 4163 1935 6790
1905 4497 1940 7162
1910 4705 1945 8116
1915 5108 1950 8707
1920 5591 1955 9161
1925 5579 1960 9837
1930 5963 1961 9928


Bijzonderheden

Op 1 januari 1861 telde Didam 3362 inwoners, op 1 januari 1961 was dit aantal gegroeid naar 9928. In honderd jaar tijd was er dus sprake van verdrievoudiging van het inwoneraantal. Ook was opmerkelijk dat in de periode 1900-1961 het aantal mannen groter was dan het aantal vrouwen. In 1900 woonden er 2170 mannen en 1993 vrouwen in de gemeente Didam, in 1961 waren er 5062 mannen en 4866 vrouwen.

De 15.000ste inwoner

Toen in 1961 de 10.000ste inwoner was geboren, werd op grond van natuurlijke aanwas en verloop berekend dat rond 1985 de 15.000ste en rond 2000 de 20.000ste inwoner zou kunnen worden begroet. Maar al op 2 augustus 1980 werd de 15.000ste inwoner geboren. Dat was Bram Kampschreur. De gelukkige ouders waren Wim Kampschreur en Betsy Kampschreur-Roemaat.

Bronnen

 

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in