Monumentenprijs 2019 voor boerderij De Linde

DIDAM - Het kostte hem tien jaar klussen en onder andere 3000 meter panlat, 9300 spijkers en 15.000 kilo kalkzandsteen. Daarmee bracht Maarten Morsink de tot bouwval verworden boerderij De Linde aan de Manhorstweg 12 in Didam weer in oude staat terug. Zondag ontving hij hiervoor de Monumentenprijs 2019 van de gemeente Montferland.

 Als beloning voor alle uren die hij, grotendeels samen met zijn vader, in de restauratie van het monumentale pand stak. “Mijn vader heeft naar schatting 3000 uren aan het herstel van de boerderij gewerkt”, vertelde Morsink in zijn toespraak, waarin hij een kleine quiz verwerkte. Zo legde hij de gasten diverse getallen voor. “Wat duurde 176 dagen”, vroeg hij. “Die tijd hadden we nodig om de bovenverdieping te verbouwen.”

Monumentenprijs 2019 Maarten en Margo

Quiz
Verder verspijkerde hij onder andere 3000 meter panlat aan het dak en gebruikte hij 15.000 kilo kalkzandsteen voor alle voorzetwanden. Om de restauratie van de monumentale boerderij tot stand te brengen, bivakkeerde Morsink ook nog twee en een half jaar in een slecht geïsoleerde caravan. Met al die inspanning trok hij het monument echter wel voor de poorten van de hel weg.

“Dit was echter nooit gelukt zonder de hulp van familie, vrienden, kennissen en buren”, gaf Morsink toe. “Dat we nu de Monumentenprijs van de gemeente Montferland ontvangen, is een enorme eer die ons gezin na al die inspanningen toekomt.” Naast een cheque van 1500 euro kregen Morsink en zijn partner Margo Smit uit handen van Ben Bisselink, voorzitter van de Monumentencommissie, een pentekening van de boerderij, een oorkonde en bloemen.

Historie
Ook waren er felicitaties van Edwin Zweers, voorzitter van de Heemkunde Kring Bergh, en mooie woorden van Jan Beursken, secretaris van de Oudheidkundige Vereniging Didam. De OVD nomineerde boerderij De Linde dit jaar voor de prijs. Beursken ging in zijn toespraak vooral in op de historie van het monument.

Monumentenprijs 2019 Jan

“Boerderij De Linde wordt al eeuwen geleden genoemd in oude akten”, vertelde Beursken. “Maar de huidige verschijningsvorm is waarschijnlijk niet de oorspronkelijke. In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam het versteningsproces op gang. De gevels, die tot dan waren opgetrokken uit hout en leem, werden vervangen door metselwerk. De bouwplaats is dan wel zeer oud, maar er werd een nieuw stenen muurwerk omheen gezet.”

Lange tijd was de boerderij in de buurtschap Greffelkamp eigendom van Bernard Peters. Van de familie Peters waren zondag nog tien familieleden aanwezig bij de uitreiking. In 2003 kocht Maarten Morsink De Linde. Een jaar later werd de boerderij met de bijbehorende twee wagenbergingen tot gemeentelijk monument aangewezen.

Beursken: “Maarten Morsink heeft met hulp van familie en vrienden van de voormalige boerderij een fraai woonhuis gemaakt, waarbij de monumentale waarde van het gebouw intact is gebleven. Daarbij bleven constructies, oude kozijnen, ramen en deuren zoveel mogelijk behouden. De OVD feliciteert Maarten, Margo en hun kinderen Maud, Puck en Kaat met de prijs en we wensen dat jullie nog vele jaren in goede gezondheid dit fraaie monumentale pand mogen bewonen.”

Film
Wim Lubbers maakte een film van de uitreiking. Deze film is te bekijken op het YouTube-kanaal van de OVD.

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in