Sluiting kerken Loil en Nieuw-Dijk op film vastgelegd

De OVD heeft weer een nieuwe film toegevoegd aan het Oral History-project. In deze film staat de sluiting van de kerken in Loil en Nieuw-Dijk centraal.

Door filmer Wim Lubbers en reporter Jan Beursken wordt er onder andere teruggekeken op de laatste kerkdienst en afscheidsviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Loil. Ook zijn er opnames gemaakt van de overdracht van de kerk op 15 mei door de Gabriëlparochie aan het stichtingsbestuur van ’t Hart van Loil.

In Nieuw-Dijk worden er samen met Doortje van Alst-Freriks, Marie de Reus-Polman en Annie van Gerven-Polman herinneringen opgehaald aan het parochiale verleden van de Antonius van Paduakerk. Mia Roosendaal en Jan Lanters kijken in Loil terug op de historie van de kerk. Beide kerken zijn door vrijwilligers van de OVD zowel van binnen als van buiten vastgelegd op foto’s. Ook hiervan heeft Wim Lubbers filmopnamen gemaakt, die op de video te zien zijn.

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in