Kies OVD bij de Rabobank Clubkas Campage 2018

Alle leden van de Rabobank Arnhem en Omstreken ontvangen uiterlijk 28 augustus hun stemcode voor de Clubkas Campagne 2018.

Per stemcode kunnen zij in de periode tussen 28 augustus en 11 september in totaal vijf stemmen uitbrengen op de vereniging naar eigen keuze. Op één vereniging kunnen zelfs twee stemmen worden uitgebracht.

Bent u lid van de Rabobank Arnhem en Omstreken?

Stem dan op de OVD!

De OVD kan met de daardoor beschikbare gelden de cultuurhistorie in de voormalige gemeente Didam nog beter beleefbaar, herkenbaar en zichtbaar maken. Wij willen het ons toekomende bedrag dit jaar besteden voor de aankoop van enkele computers en scanners als aanvulling op de aanwezige apparatuur.

De Rabobank Arnhem en Omstreken stelt jaarlijks € 150.000 beschikbaar voor de Clubkas Campagne. Dit bedrag wordt door de leden van de bank verdeeld op basis van de uitgebrachte stemmen. Op 3 oktober wordt in de algemene ledenvergadering van de Rabobank de uitslag bekend gemaakt. Voor meer informatie op www.rabo.nl/arnhem/clubkas

RABOAR025 Facebook Header 2018

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in