In memoriam: Anton Looman

Op 30 juni jl. overleed in de leeftijd van 86 jaar Anton Looman. Daarmee is een sociaal bewogen bestuurder heengegaan. Nadat op 21 januari 1987 de Oudheidkundige Vereniging Didam was opgericht, werd Anton benoemd tot de eerste voorzitter van de OVD.

Hij bekleedde deze functie twee jaar. De begintijd van de OVD was zeker niet makkelijk, immers de structuur van de vereniging moest nog nader worden ingevuld. Tevens was hij in 1987 ook in functie als wethouder Maatschappelijk Werk van de gemeente Didam. Anton was ook geruime tijd werkzaam als docent geschiedenis aan de VGLO-school in Didam. Hij hield vanaf 1987 ook de OVD-krantenknipsel bij. De vele mappen die nog aanwezig zijn, getuigen van zijn nauwkeurig werken. Ook was hij de bedenker van de schuttersbogenroute tot de dag van vandaag een stimulans voor het toerisme en het schutterswezen binnen de voormalige gemeente Didam.

Antonius Joseph Looman werd op 3 januari 1932 geboren. Het laatste jaar van zijn leven was niet het gemakkelijkste, mede door het overlijden in 2017 van zijn echtgenote Riet Looman- Berntsen.

De OVD is veel dank verschuldigd aan Anton vanwege het vele werk dat hij heeft verricht voor onze vereniging, maar ook de Didamse gemeenschap. Wij wensen het gezin van dochter Daphne en allen die een warm hart hebben voor Anton veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Zijn uitvaart is op 6 juli vanuit de Mariakerk in Didam gevolgd door de begrafenis op de Martinus begraafplaats aan de Deken Reuvekamplaan.           

Bestuur OVD

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in