Pastoors in periode 1322-1716

Pastoors tot aan de reformatie ¹/

De graven Van den Bergh hadden tijdens de reformatie het recht van benoeming van het pastoraat. De benoemde pastoor was een pastoor non-curatus, dit wil zeggen een pastoor die wel de pastorie en de daaraan verbonden inkomsten bezat, maar de geestelijke bediening en de zielzorg niet zelf uitoefende. Hij liet dit tegen vergoeding over aan een priester, een zogenaamde vice-cureit of onderpastoor.

Een overzicht van benoemde rooms-katholieke geestelijken:

W. van Wisschel (pastoor non-curatus)
Periode: 1322

H. van Wisschel (pastoor non-curatus)
Periode: 1322-1325

A Gruiters (pastoor non-curatus)
Periode: 1325-1330

G. Nolinck (pastoor non-curatus)
Periode: 1475

W. van Aerde (vice-cureit)
Periode: 1475

W. van Medemblick (pastoor non-curatus)
Periode: 1492-1498

H. van Well (pastoor non-curatus)
Periode: 1498-1527

W. van Medemblick (pastoor non-curatus)
Periode: 1492-1527

F. van Groenen (pastoor)
Periode: 1527 - 1572

C. Buddingh (pastoor)
periode: 1574-1590


Noot: ¹/
Godsdienstige beweging in de zestiende eeuw onder leiding van Maarten Luther en Johannes Calvijn. De invloed van de Reformatie strekte zich uit over vele landen en is tot op de dag van vandaag merkbaar in kerk en samenleving.


Pastoors van de Hollandse Missie Didam (1590-1853)

Na de Reformatie en de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) zat er geen structuur meer in de Rooms-katholieke Kerk. Het rooms-katholieke geloof was verboden en bisschoppen werden niet meer vervangen. Nederland was in feite een missiegebied geworden.
In 1590 werd pastoor Cornelis Buddingh door de hervormingsgezinden in Didam verdreven. In 1596 namen zij de dorpskerk in het centrum van Didam af van de rooms-katholieken en richtten deze in voor hun eigen eredienst. Na het vertrek van Buddingh was katholiek Didam jarenlang aangewezen op diensten van rondtrekkende priesters. Maar die diensten waren wel illegaal. In de periode 1672-1674 tijdens de Frans bezetting was de dorpskerk van Didam weer in handen van de katholieken. Toen de Fransen vertrokken werd de kerk weer bezit van de gereformeerden en werd de Rooms-katholieke Kerk opnieuw weggedrukt in het openbare leven. In de statie Didam bleef echter een rooms-katholieke priester gevestigd.
In 1853 volgde het herstel van de bisschoppelijke hierarchie en kwam er een einde aan de Hollandse Missie. Op 5 augustus 1854 werd door de aartsbisschop van Utrecht de parochie van de H. Martinus opgericht. Didam hoorde bij dekenaat Doesburg van het aartsbisdom Utrecht.

Overzicht van de pastoors van de Hollandse Missie na de Franse bezetting:

G. van Matthaei 
Periode: 1672-1702

C. van Breugel
Periode: 1702-1703

F.G. Tuijnslijper
Periode: 1703-1717


Bijzonderheden : Met goedvinden van graaf Oswald III, graaf Van den Bergh, werd F.G. Tuijnslijper op 29 september 1703 benoemd tot pastoor in Didam. Onder zijn pastoraat werd in 1716 een primitieve schuurkerk ingericht op de plaats waar in 1837 de waterstaatskerk met pastorie werd gebouwd. 

Zie voor vervolg Schuurkerk (periode 1716-1837)

Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Sun 21 Oct 2018 (13:00)
Open dag OVD
Thu 01 Nov 2018
Allerheiligen
Fri 02 Nov 2018
Allerzielen
Fri 16 Nov 2018 (19:30)
Diekse aovend bij Steak'm in Nieuw-Dijk
Wed 05 Dec 2018
Sinterklaas
Tue 25 Dec 2018
1e Kerstdag
Wed 26 Dec 2018
2e Kerstdag
Mon 31 Dec 2018
Oudjaarsdag
Tue 01 Jan 2019
Nieuwjaarsdag
Thu 14 Feb 2019
Valentijnsdag
Sat 27 Apr 2019
Koningsdag
Sun 05 May 2019
Bevrijdingsdag

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in