Toneelvereniging Diton

Oprichting

Op 25 juli 1957 werd de R.K. Didamse Toneelvereniging opgericht. Bakker Willy Nova werd voorzitter, Henk Wolsing secretaris, Wijnand van Vuuren penningmeester en algemeen bestuurslid waren Jan van Londen en Jo Karreman. Kapelaan J.W. Bos werd geestelijk adviseur en hij werd na korte tijd opgevolgd door kapelaan H.J. Veer.


Aanstellen regisseur en de eerste voorstelling

De eerste regisseur was Alb. van Limbeek uit Velp. In september 1957 startte het repeteren en de keus was gevallen op het stuk ‘Hof Ter Hove’. Daarin speelden mee: wijkzuster M. Herkenrath, Piet l’Amie, Jo Karreman (onderwijzeres), Henk Wolsing, Jan van Londen, Theet Roemaat (tuinder), Truus Baakman, Corry Beursken, Wijnand van Vuren en Gerrit Roemaat (bloemist). In de eerste jaren werd gerepeteerd in het Carolusgebouw en vonden de uitvoeringen plaats in de toneelzaal van Café Raben. Gieks van Bakel zorgde jaren achtereen - met hulp van diverse leden - voor het bedenken en tot stand brengen van de prachtige decors.


Pastoor A.F.A. Janssen, leidsman en supporter

Het tweede project ‘In het Witte Paard’ werd in de steigers gezet ter uitvoering in november 1958. In de pauze zou door het Didams gemengd koor fragmenten van operetteliederen uit ‘Im Weissen Rossl’ worden gezongen. Pastoor Janssen volgde de verrichtingen van de jonge vereniging op de voet. In de Liemers spoorde hij de parochianen aan:
“Het is niet mogelijk op deze plaats alle uitvoeringen in Didam bijzonder aan te bevelen. Hier geldt echter iets, dat ons als parochie allemaal aan moet gaan. Want de Didamse Toneelvereniging is iets van Didam zelf. Het hangt nu maar van ons af of deze uitvoering slaagt. Wanneer wij komen, steunen wij in ieder geval twee belangrijke verenigingen in ons parochieleven: Onze Toneelvereniging en onze Gemengde Zangvereniging, twee belangrijke schakels in het Didamse Parochie- en Gemeenschapsleven”.
Ook in een huis-aan-huis-circulaire deed ‘Uw pastoor, A.F.A. Janssen’ zijn aanprijzing nog eens dunnetjes over: ‘Op zondag a.s. 2 november zien wij elkaar in het ‘Witte Ros’.

 

Diton_1 Diton_2_Hof_ter_Hove_1958
De oprichting in 1957 Hof ter Hove in 1958 


Volgende toneelstukken tot de jaren zeventig

1959   SCHIPPER VAN DE MAARTJEN JACOBA
1960   OOR VAN MALCHUS
1960   DRIE NEEMT VAKANTIE
1962   DE GEKKE DOKTER
1963   WIE KUST DE MUMMIE
1963   ALS DE KLOK WAARSCHUWT
1964   IN DE VERGULDE OS
1964   ZO MAAR EEN VEEARTS
1966   EN DE BOER PLOEGT VOORT
1966   HET ALIBI - DE STOFZUIGER - HET BEHANG
1967   ZAND OF KLEI
1967   POERLEPOTJE
1968   DE ONBEKENDE WERELD
1968   HET ALIBI - HET BEHANG - HET HUWELIJKSBUREAU
1969   HET HOEDJE VAN MARIUS


Nieuwe regisseurs

Toen regisseur Van Limbeek in 1959 stopte, werd meester J. Feenstra zijn opvolger. Hij gaf echter na twee jaar aan te moeten stoppen en in zijn opvolging werd voorzien door Th. Krebber uit Zevenaar. Tot 1986 zou hij als regisseur zijn stempel drukken. Na zijn vertrek trad Herman van Londen tijdelijk in diens voetsporen. Daarna nam Bert Knaven deze taak op zich en in 1994 zien wij Anneke Geurtzen vermeld als ‘ad interim regisseur’. Dat is haar kennelijk goed bevallen want anno 2012 is zij nog steeds regisseur met Jan van Londen als haar assistent.

 

Diton_3_Als_de_klok_waarschuwt_1963 Diton_4_Zomaar_een_veearts_1964
Als de klok waarschuwt (1963) Zomaar een veearts (1964)


Diton zonder R.K.

Na het Vaticaans Concilie (1962-1965) ging ook in Didam een andere wind waaien. Het katholieke verloor zijn hoofdletters, ook bij het Didams toneel. Men besloot op 27 februari 1967 de naam van de vereniging te wijzigen: Didamse Toneelvereniging ‘Diton’. Ook niet-katholieken konden nu lid worden en W. Lusink was een van de eersten ‘van andere geloofssnit’ die zijn diensten aanbood. Een man erbij dat was wel toe te juichen. Er was een schrijnend tekort aan mannelijke spelers. Op 29 februari 1980 kopt De Gelderlander met: ‘Toneel in mannennood’. Desondanks bleef het probleem bestaan. Veel jaren aaneen vinden we in Diton-programmaboekjes en in krantenstukjes een oproep aan mannen om toch vooral niet te schromen


Aantal voorstellingen

Diton heeft tot 2010 in totaal 68 stukken op de bühne gebracht waarbij het gaat om 132 voorstellingen.  Slechts een enkel jaar werd er overgeslagen. Die frequentie lag jaarlijks gedurende vele jaren op 1. Wat natuurlijk jammer is wanneer daar zoveel tijd en energie aan besteed is. Vanaf 1986 is de frequentie op 2 gebracht. Vanaf 1991 op 3 en vanaf 2000 weer op 4.


Kroon op het werk: de Cultuurprijs in 1996

In 2010 telde Diton vijftien leden, waaronder acht mannen! Daarbij meegerekend de nestor Jan van Londen die er al vanaf het eerste uur bij was. Het spelen heeft hij - gezien zijn leeftijd- eraan moeten geven. Jan is niet de enige in het gezelschap die al zoveel jaren trouw lid is. We treffen ook vandaag nog Ton Godschalk op de spelerslijst aan. Ook hij is ‘lid van het eerste uur’. In het bestuur neemt hij momenteel de functie van secretaris op zich: een rol die hem al sinds 1963 gedurende vele termijnen goed lijkt te passen. Deel van de huidige crew maakt ook uit Anneke Geurtzen- Van Bindsbergen. Zij is lid vanaf 1963 en sinds 1994 is zij regisseuse. En Jannie van Vossen. Zij speelt al vanaf 1969 mee en zij is vanaf 1995 tevens bestuurslid. In 1996 mocht Diton de gemeentelijke cultuurprijs in ontvangst nemen. Deze prijs is een bekroning op  het werk van al diegenen - hiervoor genoemd en niet genoemd - die zoveel tijd en kwaliteit aan de planken hebben gesleten.

 

Diton_5_En_de_boer_ploegt_voort_1966 Diton_6_Zand_of_klei_1967
En de boer ploegt voort (1966) Zand of klei (1967)


Bronnen

 • Jaarboek Oaver Diem 2010, Diton, een ruim vijftigjarige toneelvereniging
 • Archief Diton, Verslag Toneelcommissie 27 februari 1956 – februari 1957
 • Archief Diton, Statuten
 • Archief Diton, Ledenlijst 1957 – 2006
 • Archief Diton, Dagboek 25 juli 1957 – 23 maart 1962
 • Archief Diton, Verslagen 9 oktober 1962 – 26 mei 1973
 • Archief Diton, 1958 - 1971
 • Archief Diton, 1972 - 1983
 • Archief Diton, 1983 - 1995
 • Archief Diton, 1996 – 2000
 • Jan (85) nog een keer op podium bij jubilerend Diton, in: Dagblad De Gelderlander 22 februari 2007
 • www.diton.nl/Geschiedenis.htm

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in