Johannes B.A. Thuis

Johannes B.A. Thuis werd in 1868 geboren op Huis Dijk en was – net als zijn broer Engelbart H.H. Thuis - landbouwer en grootgrondbezitter. Hij was de jongste zoon van Bernardus Thuis (1814-1871) en Helena M. Paauwen (1834-1913). Het ouderhuis van de familie Thuis was de havezate-boerderij Tesma aan de huidige Kerkwijkweg. Zijn vader was in 1850 eigenaar van Huis Dijk geworden. Johannes trouwde in 1903 met Theodora M. Heinink (1874-1940) en zij gingen op Huis Dijk wonen. Het echtpaar Thuis-Heinink kreeg in Didam zeven kinderen:

  • Mechelina H.G.A.(1904-1996)
  • Helena J.A.M. (1905-1997)
  • Johanna Th. (1905-1912)
  • Wiero J.Th. (1906-1944)
  • Willibrordus B.E.A. (1907-1980)
  • Maria Th.E. (1908-1992)
  • Theodora M.J.A. (1910-2002)

In 1911 vertrok Johannes met zijn gezin naar Boxmeer. Vervolgens kwam zijn oudste broer Engelbart weer terug van boerderij Tesma naar Huis Dijk. In Boxmeer kregen Johannes en Theodora nog drie kinderen.

 

johannus_ba_thuis
Johannes B.A. Thuis

 

Toezichthouder en kassier van de Coöp. Boerenleenbank

Johannes B.A. Thuis werd in 1902 in de Raad van Toezicht van de in 1897 opgerichte Coöp. Boerenleenbank gekozen. Een jaar later - in 1903 - stopte hij met zijn werkzaamheden als toezichthouder en volgde hij J.J. ter Laak op als kassier en zaakvoerder. Zijn broer Engelbart E.H. Thuis was medeoprichter van die bank en hij was in 1902 tot directeur benoemd. Johannes B.A. Thuis was niet erg te spreken over de verhouding werkdruk en salaris en stopte in 1906 met zijn werkzaamheden. Hij werd opgevolgd door A.J.J. van Liempt.

Aankoop laatste bezittingen van Huis Bergh

Huis Bergh bezat in 1832 ruim 627 hectare grond (bouw- en weiland, bos- en heidegrond) in de gemeente Didam. In de loop van de negentiende en twintigste eeuw werd daarvan ruim 267 hectare verkocht. Op 2 april 1906 kocht Johannes B.A. Thuis de laatste 360 hectare en hij verkocht de meeste grond datzelfde jaar weer in kleine percelen door. Deze percelen, welke voor een groot deel nog ontgonnen dienden te worden, waren gelegen in Holthuizen in de kadastrale secties E en F.

Bronnen:

  • Didam in de twintigste eeuw, jaar 1906 (Didam 2007)
  • Stevens H., 100 jaar bankieren in Didam, van Boerenleenbank naar Rabobank, 1897-1997 (Didam 1997)
  • Jaarboek Oaver Diem 2006, blz. 99 t/m 108

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in